Еко Партнърс България АД - Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки

Нашите клиенти са наши партньори, на които ние осигуряваме свобода и коректност, защото знаем: Икономическата ефективност е от основно значение за бизнеса ви.

Организираните системи за разделно събиране на територията на обслужваните от Еко Партнърс България общини се основават на следните принципи:

Новини

21.06.2019
Международен ден на река Дунав

Ще си сътрудничим с Waste Free Oceans, Bulgaria Cap Project и Басейнова Дирекция Дунавски Район в цели 11 събития по почистване на бреговете в резлични точки от българския участък на реката.

30.05.2019
С Еко Игри ще отбележим Деня на детето и Световния ден на околната среда

На 4 и 5 юни ще играем ЕКО ИГРИ с децата в гр. Сухиндол и гр. Долна Оряховица.

17.05.2019
Еко Партнърс България АД - сигурен партньор на бизнеса и общините

Одиторският доклад на Еко Партнърс България АД за 2018 г. беше разгледан от Комисията за проверка на докладите, определена от министъра на околната среда и водите.