Нашият екип

Нашият екип

Петър Илиев

Изпълнителен директор

p.iliev@ecopartners.bg

Антония Спасова

Прокурист

a.spasova@ecopartners.bg

Даниел Николов

Търговски директор

d.nikolov@ecopartners.bg

Илина Георгиева

Технически директор

i.georgieva@ecopartners.bg

Даринка Мирова

Финансов директор

Стела Златева

Мениджър “Продажби”

s.zlateva@ecopartners.bg

Яна Русева

Регионален мениджър – гр. Варна

y.ruseva@ecopartners.bg

Анна Минева

Експерт общински проекти

a.mineva@ecopartners.bg