Със сключването на договор с Еко Партнърс България АД, Вие ставате наш член, като ние се ангажираме:
 

 • да изпълняваме от името на Вашата фирма законовото задължение за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани в резултат на употребата на продукти, внесени и/или пуснати на пазара в Република България;
 • да постигнем установените в законодателството цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани в резултат на употребата на продукти, внесени и/или пуснати на пазара в Република България;
 • да осигурим предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация, удостоверяваща изпълнението на Вашите задължения за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
   

Вашите задължения към Еко Партнърс се свеждат до предоставяне на необходимите отчети и информация и заплащане на дължимите вноски по договора.
 

Договорните ни клаузи са гъвкави и изцяло в интерес на нашите членове, като се придържат стриктно към принципите на:
 

 • Коректност и партньорство.
 • Законови и договорни гаранции за изпълнение на нашите ангажименти към Вас.
 • Свобода при желание за прекратяване на договора от Ваша страна.
 • Гъвкавост при необходимост от промяна на количествата, които декларирате в съответния период.
 • Коректно отношение към Вас дори и след прекратяване на договора.
   

Ако имате въпроси във връзка с договора или приложенията към него, не се колебайте да се свържете с екипа ни.
 

 Договор за членство - 2019 г. 

 Анекс - електронно отчитане