Разрешение на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Еко Партнърс България" АД