Повечето общини в страната имат изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Това са цветните контейнери. Обикновено системата се обслужва от двуконтейнерен модел - с жълт и зелен контейнер. По-рядко може да има и трети - син контейнер. Разбира се, за да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места. Това би следвало да се случва така:

 

В жълтия контейнер: изхвърлят се опаковки от хартия, пластмаса и метали:

Хартия: Кашони (велпапе), картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.), овoцелови табла (кори за яйца), опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване.
Преди да изхвърлите хартиените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално с цел намаляване на обема им.
Не изхвърляйте: Силно замърсени опаковки и хартия; санитарно-хигиенни материали; тапети.

Пластмаса: Фолио, кутии от козметични продукти, сладолед, сирене и др. хранителни продукти; кофички от кисело мляко; пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни напитки; бутилки и туби от миещи и почистващи препарати; флакони от шампоани, балсами и др.козметични продукти; флакони от лекарствени продукти; найлонови пликове и торбички; тарелки от хранителни продукти;
Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте бутилките с цел намаляване на обема.
Не изхвърляйте: Силно замърсени опаковки; туби от авто-масла; опаковки, съдържали опасни химически вещества; платки от електронни устройства; саксии за цветя; играчки и ел.уреди.

Метали: Кенове от сокове и безалкохолни напитки, консервни кутии, метални спрей-флакони от дезодоранти, пяна за бръснене и др. козметични продукти, метално фолио; всякакви видове капачки – от буркани и шишета.
Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте кеновете с цел намаляване на обема.
Не изхвърляйте: Силно замърсени опаковки и опаковки, съдържали опасни химически вещества; играчки и ел.уреди.

 

В зеления контейнер: изхърлят се опаковки от стъкло:

 

Стъкло: Всякакви видове буркани – от консервирани и детски храни, бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, шишета и флакони от лекарствени средства и козметични продукти.
Преди да изхвърлите стъклените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете. Изхвърлете ги без капачките.
Не изхвърляйте: Прозоречно стъкло; силно замърсени опаковки; опаковки, съдържали опасни химически вещества; ел. крушки; луминeсцентни лампи; домакински съдове и огледала.

 

В синия контейнер: ако има такъв, то в него следва да се изхвърлят отпадъците от опаковки от хартия и картон.


 

В контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се изхвърлят също и: строителни отпадъци; електрически уреди и части от тях; хранителни и градински отпадъци; батерии и акумулатори, опаковки от бои и лакове, тонери, текстил и дрехи.


 

  • За най-голямо удобство разделното изхвърляне може да започне още в момента на разопаковане на дадена стока.
  • Можете да обособите в дома и работното си място специални кошчета за отпадъка, който може да се оползотворява, и да ги изхвърляте в най-близките цветни контейнери.
  • Обяснете на семейството си за ползите от разделното събиране на отпадъците.
  • Информирайте се и за другите начини за пестене на енергия и ресурси, за да помогнете още повече в опазването на околната среда.
  • Можете да получите информация и от организацията, която отговаря за разделното събиране на отпадъци във вашата община.