"Еко Партнърс България" АД изгради и обслужва системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в следните общини:

Община ОБХВАНАТО НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНА
Варна 350 810
Благоевград 74 875
Перник 78 754
Горна Оряховица 37 081
Свищов 33 784
Полски Тръмбеш 4 489
Брезник 4 024
Трън 2 507
Сухиндол 1 920
Земен 1 641
Общо обхванато население 589 885