"Еко Партнърс България" АД изгради и обслужва системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в следните общини:

Община Население по данни на ГД ГРАО  
Варна 366 920
Благоевград 82 340
Перник 85 481
Горна Оряховица 35 811
Свищов 31 604
Полски Тръмбеш 5 109
Брезник 4 108
Трън 2 691
Сухиндол 1 963
Земен 1 549
Общо обхванато население 617 549