"Еко Партнърс България" АД изгради и обслужва системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в следните общини:

Община Население по данни на ГД ГРАО  
Варна 363 964
Благоевград 100 480
Перник 86 139
Горна Оряховица 47 046
Свищов 25 323
Полски Тръмбеш 5 135
Брезник 4 145
Трън 2 712
Сухиндол 1 963
Земен 1 585
Общо обхванато население 638 492