Изпълнителен директор: Петър Илиев - p.iliev@ecopartners.bg

 Прокурист: Антония Спасова - a.spasova@ecopartners.bg

 Търговски директор: Даниел Николов - d.nikolov@ecopartners.bg

 Технически директор: Илина Казакова - i.kazakova@ecopartners.bg

 Финансов директор: Даринка Мирова 

 Мениджър "Продажби": Стела Златева - s.zlateva@ecopartners.bg

 Регионален мениджър - гр. Варна: Яна Русева - y.ruseva@ecopartners.bg