Видове опаковъчен материал

Единичен размер на вноската

[лв./кг, без вкл. ДДС]

Пластмаси - Pl 0.0820 лв.
Хартия и картони - PAP 0.0740 лв.
Метали (стомана и др.) - FE 0.0270 лв.
Алуминий - ALU 0.0630 лв.
Дървесина - FOR 0.0430 лв.
Стъкло - GL 0.1090 лв.
Композитни материали - C 0.1300 лв.
Други 0.1600 лв.