Еко Партнърс България АД - Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки

Нашите клиенти са наши партньори, на които ние осигуряваме свобода и коректност, защото знаем: Икономическата ефективност е от основно значение за бизнеса ви.

Организираните системи за разделно събиране на територията на обслужваните от Еко Партнърс България общини се основават на следните принципи:

Новини

21.05.2018
Еко Партнърс България АД оправда доверието на своите членове и на обслужваните общини

Благодарим на всички наши партньори за доверието, което ни гласуват, и за възможността да правим общините и бизнеса по-зелени!

10.04.2018
Конкурс за снимки и видео Еко Партньор

По повод Световния ден на околната среда - 5-и юни, стартираме конкурс, с който ви провокираме да сте наши верни еко-партньори! Изпращайте снимки и видеа до 1-ви юни 2018 г.

27.03.2018
Еко Партнърс на пролетно образователно турне

Ще посетим училища и детски градини, за да запознаем децата с екологичните проблеми, свързани с производството и употребата на опаковки, и ползите и правилата за разделно събиране на отпадъците от опаковки.