Еко Партнърс България АД - Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки

Еко Партнърс ще тества пилотна разработка за умни контейнери

Еко Партнърс ще тества пилотна разработка за умни контейнери

Измина една година откакто Еко Партнърс стартира своята дейност в общините. Започваме новата с увереност, че изградените от нас системи функционират на много добро ниво, но акцентът на нашата бъдеща дейност е тяхното постоянно оптимизиране. Политиката ни е ориентирана приоритетно към иновациите, защото динамичното технологично време предоставя неограничени възможности, а ние трябва непрекъснато да се стараем да сме в крак с него и да извлечем ползите от това.

 

Еко Партнърс България ще участва в пилотни изпитания по проект ConnectedBin, финансиран в рамките на CLIMATE-KIC ACCELERATOR BULGARIA’ 2017 – инициатива, подкрепена от ЕС. Проектът предвижда разработване на продукт, който превръща контейнерите в „умни“ – следи непрекъснато нивото на запълненост на контейнерите, местоположението им, температурата и др. Чрез специални сензори се предава сигнал в реално време при всяка възникнала промяна в състоянието на контейнерите - преместване, вдигане, изпразване, което позволява и да се противодейства значително по-ефективно на опитите за вандализъм. Данните се споделят чрез безжична връзка в онлайн система, а наблюдението може да се извършва по всяко време от телефон, таблет или компютър. Технологията позволява да се наблюдава и анализира много и разнородна информация, чиято обработка ще подпомогне компании като нашата в оптимизирането на дейността им. Ще се предоставят широки възможности за промяна на маршрутите за обслужване на контейнерите, което ще намали до минимум „празните“ курсове. Това ще спести финансови средства, технически и човешки ресурси, ще минимизира неприятните гледки и затрудненията от препълнени контейнери и излишния трафик, който обслужването на съдовете създава, и не на последно място – ще спомогне за намаляването на вредни емисии във въздуха.

 

Като всяка нова технология, и тази се нуждае от период на изпитване. Предоставихме наши контейнери в гр. Перник, на които ще бъдат монтирани тестови устройства. По време на тестовия период ще наблюдаваме и анализираме данните, и ще подпомагаме екипа по проекта с идеи. Благодарим на партньорите ни, че потърсиха именно нас, защото предимствата от това да можем да наблюдаваме разработването на продукта, както и да участваме с предложения за усъвършенстването му, е прекрасна възможност и вярваме, че сътрудничеството ни ще бъде полезно.

 

Бъдещето е днес.

 

Еко Партнърс и ConnectedBin (Проект на Climate-KIC Accelerator Bulgaria 2017)

 

Снимка: branch-blog.qlik.com