Еко Партнърс България АД - Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки

Еко Партнърс България АД оправда доверието на своите членове и на обслужваните общини

Еко Партнърс България АД оправда доверието на своите членове и на обслужваните общини

Одиторският доклад на Еко Партнърс България АД за 2017 г. беше разгледан от Комисията за проверка на докладите, определена от министъра на околната среда и водите, и със Заповед № РД-285 от 15.05.2018 г. се потвърждава:
Еко Партнърс България АД оправда доверието на своите членове и на обслужваните общини.
 

Изпълнихме заложените в чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) задължения за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на всички наши членове. Преизпълнихме целите на своите членове по оползотворяване и рециклиране за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки с над 6 %, като постигнахме 66,48 % от общото количество за всички материали, както следва:

Вид опаковки Норми за рециклиране, съгласно НООО Изпълнени от Еко Партнърс България Ад през 2017 г.
Пластмаса 22.5 % 47,44 %
Хартия и картон 60 % 116,36 %
Стъкло 60 % 130,18 %
Метали 50 % 74,09 %
Дърво 15 % 17,18 %


Изградихме системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 10 общини, като разположихме 2120 бр. цветни контейнери с общ обем 3 604 000 л., чрез които обхванахме 617 549 жители. През първата ни година - 2017 г., направихме инвестиции в изграждането и обслужването на системите от близо 1,5 млн. лв.
 

Проведохме информационни кампании, с които мотивирахме жителите на обслужваните от нас общини да изхвърлят разделно и да опазват околната среда. И резултатът е активни граждани, които разбират смисъла на нашето мото "Мога да бъда" - отпадъците могат да бъдат нова суровина за индустрията, а ние можем да бъдем по-добри всеки ден, като опазваме природата, пестим ресурси и енергия и правим света по-красив.
 

С изгодните тарифи и комплексните услуги, които предлагаме, професионалните обслужване и помощ по всички въпроси, свързани с отпадъците от опаковки, привлякохме фирми от различни браншове.
 

Благодарим на всички наши партньори за доверието, което ни гласуват, и за възможността да правим общините и бизнеса по-зелени!