Брезник

Брезник

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Брезник, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 37 400 литра, разпределени общо на 10 адреса в гр. Брезник. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители в гр. Брезник.

 

График за обслужване на жълти и зелени контейнери на територията на община Брезник

октомври 2021
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27 септември, 2021 28 септември, 2021 29 септември, 2021 30 септември, 2021 1 октомври, 2021 2 октомври, 2021 3 октомври, 2021
4 октомври, 2021 5 октомври, 2021 6 октомври, 2021 7 октомври, 2021 8 октомври, 2021 9 октомври, 2021 10 октомври, 2021
11 октомври, 2021 12 октомври, 2021 13 октомври, 2021 14 октомври, 2021 15 октомври, 2021 16 октомври, 2021 17 октомври, 2021
18 октомври, 2021 19 октомври, 2021 20 октомври, 2021 21 октомври, 2021 22 октомври, 2021 23 октомври, 2021 24 октомври, 2021
25 октомври, 2021 26 октомври, 2021 27 октомври, 2021 28 октомври, 2021 29 октомври, 2021 30 октомври, 2021 31 октомври, 2021

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Брезник

Местоположение на контейнерите

1 ул. Андрей Михайлов
2 ул. Елена Георгиева
3 ул. Васил Левски
4 ул. Ал. Филипов
5 ул. Нестор Петров
6 ул. Ангел Коцелянов
7 ул. Георги Бунджулов
8 ул. Георги Бунджулов
9 ул. Д-р Йордан Стефанов
10 Пл. 9-ти септември – 2 комплекта контейнери