Бяла

Бяла

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Бяла, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 40 800 литра, разпределени общо на 12 адреса в гр. Бяла. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители в гр. Бяла.

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Бяла

октомври 2021
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27 септември, 2021 28 септември, 2021 29 септември, 2021 30 септември, 2021 1 октомври, 2021 2 октомври, 2021 3 октомври, 2021
4 октомври, 2021 5 октомври, 2021 6 октомври, 2021 7 октомври, 2021 8 октомври, 2021 9 октомври, 2021 10 октомври, 2021
11 октомври, 2021 12 октомври, 2021 13 октомври, 2021 14 октомври, 2021 15 октомври, 2021 16 октомври, 2021 17 октомври, 2021
18 октомври, 2021 19 октомври, 2021 20 октомври, 2021 21 октомври, 2021 22 октомври, 2021 23 октомври, 2021 24 октомври, 2021
25 октомври, 2021 26 октомври, 2021 27 октомври, 2021 28 октомври, 2021 29 октомври, 2021 30 октомври, 2021 31 октомври, 2021

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Бяла:

Местоположение на контейнерите

1

Ул. Андрей Премянов № 12 В

2

Ул. Андрей Премянов № 14

3

Ул. Андрей Премянов № 20

4

Ул. Кооперативна № 1

5

Ул. Брегова № 83

6

Ул. Черноморска № 43

7

Ул. Господин Милушев № 37

8

Ул. Иван Калчев № 37

9

Ул. VI № 54 А

10

Ул. Димитър Панчев № 10

11

Ул. Свети Анастасий № 122

12

Ул. Подводничари № 15