Елена

Елена

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Елена включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 68 000 литра, разпределени на 20 адреса в гр. Елена. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери, който трябва да обслужва 350 жители.

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Елена

Местоположение на контейнерите

1 ул. “Иван Кирилов” ф-ма “Панда”
2 ул. “И.Й.Брадати” срещу хр. магазин Дойкин
3 ул. “Ст. Михайловски” под автогара
4 ул. “П.Хилендарски” СОУ”Иван Момчилов”
5 ул. “Д.Граматик” паркинг зад”Виа Вита”
6 ул. “Х.Й.Брадата” болница
7 ул. “Ив.Момчилов” кръстовище до Захариев
8 ул. “Ив.Момчилов”vкръстовище Здр. Бъбрекова
9 ул. “Ив.Момчилов” кв. Север/ с/у месарски цех
10 ул. “Ив.Момчилов” кв. Север до първи тухлен блок
11 ул. “Ив.Момчилов” кв. Север, с/у последен тухлен блок
12 ул. “Крайбрежна” паркинг Гуцов
13 ул. “Крайбрежна” жил.комплекс
14 ул. “Кършовска” с/у стадиона
15 ул. “Велчова Завера” триъгълника
16 ул. “Крайбрежна” фурна
17 ул. “Васил Левски” срещу герана
18 ул. “Възрожденска” зад Читалището
19 ул. СОУ “Ив. Момчилов” общежитие
20 ул. “Ив.Момчилов” детска ясла