Нашите клиенти

Нашите клиенти

Нашите клиенти са наши партньори, на които ние осигуряваме свобода и коректност, защото знаем:

  • Икономическата ефективност е от основно значение за бизнеса ви. Затова ви предлагаме най-добрите ценови условия:
Видове опаковъчен материалСредни цени на пазара към м. декември 2016 г.Цени на Еко Партнърс България АД
Пластмаси – Pl0.1108 лв.0.0820 лв.
Хартия и картони – PAP0.0791 лв.0.0740 лв.
Метали (стомана и др.) – FE0.0284 лв.0.0270 лв.
Алуминий – ALU0.1005 лв.0.0630 лв.
Дървесина – FOR0.0440 лв.0.0430 лв.
Стъкло – GL0.0430 лв.0.0430 лв.
Композитни материали – C0.1361 лв.0.1300 лв.
Други0.1755 лв.0.1600 лв.
  • Бизнесът е динамичен и има нужда от гъвкавост.

Затова ние гарантираме посрещането на всички нужди на бизнеса ви, без това да води до негативни последици за вас. Условията на договорите ни позволяват да променяте количествата опаковки, които заявявате за рециклиране, по всяко време и без ограничения.

  • Вие имате право да получите най-доброто обслужване, с което да подпомогнете бизнеса си, а ние се ангажираме да ви го дадем.

С цел оптимизиране на разходите на предприятието, свързани с генерираните отпадъци от опаковки в производството, осигуряваме обслужване на контейнери с необходимия капацитет, като условията се договарят индивидуално, съобразно конкретните нужди и специфики на бизнеса ви.

  • Единствено вие можете да вземате най-добрите решения за вашия бизнес.

Ние разчитаме изцяло на себе си и собствените си възможности. Ето защо вярваме, че избирайки нас, вие ще се уверите, че сте взели най-правилното решение, а договорните ни клаузи не ви ограничават, ако решите да промените това.

  • Партньорството се нуждае от непрекъснато развитие.

Затова ви предоставяме консултантски услуги при нужда, като единственото възнаграждение за нас е вашето доверие. Вярваме, че с общи усилия можем да бъдем нещо повече. Можем да бъдем фактор за опазване на природните ресурси.

Вижте някои от нашите клиенти тук.