Нашите системи

Нашите системи

Организираните системи за разделно събиране на територията на обслужваните от Еко Партнърс България общини се основават на следните принципи:

  • Оптимален двуконтейнерен модел на системата на разделно събиране.

Практиката и проучванията показват, че двуконтейнерният модел за разделно събиране е най-удачен и удобен за населението, поради което ние заложихме именно на него. В жълтия контейнер се поставят отпадъци от хартия, пластмаса и метал. В зеления контейнер се поставят стъклени опаковки от всякакъв вид.

  • Регулярно обслужване на контейнерите, според нуждите на всяка отделна община.

Обслужването на системата за разделно събиране е изцяло наша отговорност, като се съобразяваме със спецификите на населените места и осигуряваме чистота за общината и ефективност на системата.

  • Основен фокус в работата ни са кампаниите за повишаване на екологичната култура на населението, а децата са сред основните ни целеви групи.

Ние вярваме, че възпитанието започва от най-ранна възраст, затова инвестираме в бъдещето и работим целенасочено, за да изградим у младото поколение екологично мислене и отговорно отношение към природата.

  • Непрекъснато усъвършенстване на системите за разделно събиране.

Следим и проучваме непрекъснато ефективността на организираните системи. Разчитаме на активна обратна връзка от ръководството на партньорските общини и от населението, за да идентифицираме своевременно всеки проблем и да предприемем незабавно мерки за преодоляването му. Екипът ни следи най-добрите световни практики при управлението на отпадъците, като инвестираме в адаптирането им към българските реалности и поетапното им въвеждане.