Организационна структура

Организационна структура

Структура

Изпълнителен директор: Петър Илиев – p.iliev@ecopartners.bg
Прокурист: Антония Спасова – a.spasova@ecopartners.bg
Търговски директор: Даниел Николов – d.nikolov@ecopartners.bg
Технически директор: Илина Георгиева – i.georgieva@ecopartners.bg
Финансов директор: Даринка Мирова 
Мениджър “Продажби”: Стела Златева – s.zlateva@ecopartners.bg
Регионален мениджър – гр. Варна: Яна Русева – y.ruseva@ecopartners.bg
Експерт общински проекти: Анна Минева – a.mineva@ecopartners.bg