Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Полски Тръмбеш, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 47 600 литра, разпределени общо на 12 адреса в гр. Полски Тръмбеш. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители в гр. Полски Тръмбеш.

График за 2020 г. за обслужване на жълти и зелени контейнери в общините Полски Тръмбеш и Сухиндол

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Полски Тръмбеш

Местоположение на контейнерите

1 ул. “Търговска” – банка “ДСК”
2 ул. “Търговска”/ пл.”Възраждане”
3 ул. “Търговска”/ ЦОП
4 ул. “Раковски” – аптека “Марешки”
5 ул. “Търговска” – срещу Пощата
6 ул. “Отец Пайсии” – до Бърза помощ
7 Булсатком- пътя за с. Раданово
8 ул. “Ал.Стамболийски”/ул.”Черешово топче” – 2 комплекта контейнери
9 СОУ “Цанко Церковски”- ул. “Училищна”  – 2 комплекта контейнери
10 ул.”Л. Каравелов”/ул.”Ал. Стамболийски”
11 ул. “Дунав” – хранителен магазин
12 ул. “Индустриална”, пред  “Олива” АД