Свищов

Свищов

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Свищов, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 343 400 литра, разпределени на 83 адреса в гр. Свищов и на общо 18 адреса в с. Ореш, с. Царевец, с. Българско сливово, с. Козловец и с. Овча могила. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.

График за 2020 г. за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Свищов

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Свищов

Местоположение на контейнерите в гр. Свищов
1 ж.к. „Ст. Ников“, Площадка до шивашка коопер.
2 ж.к. „Ст. Ников“, До кръгово движение, бл.2
3 ж.к. „Ст. Ников“, До бл.7
4 Студентски град, До стол 2
5 ж.к .“Младост“ – Ул. „Рила“, Пред бл. Прогрес 4
6 ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“, СОУ Цветан Радославов
7 ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“ 8/ зад ОДЗ „Радост“ 7
8 ж.к. „Сим. Банков“, До бл.2 и трафопоста
9 ж.к. „Сим. Банков“, До бл. 5
10 ж.к ..Младост“, Ул. „П.Евтимий“- м-н Витоша
11 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.1
12 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.З
13 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, кр-ще с ул. ‘Витоша“
14 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.2
15 ж.к ..Младост“, Ул.“ П. Евтимий“, 14
16 Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, лл. „Хан бъчва“
17 Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, бл.4, вх.Г
18 ж.к. „Химик’, До бп.7/до болницата/.ул. „Ал. Божинов“, бл.8, № 6
19 ж.к. „Химик’, Между бл. 9 и бл. 11, ул. „Тинтява“ № 2
20 Пл. „Велешана“ до Пазара
21 до Пазара 2
22 До църква „Св. Св. Кирил и Методий“
23 Площада, до бл. „Славейков“ срещу „Беляков“ООД
24 Ул. „Цар Освободител“, до Градска библиотека
25 Ул. „Цар Освободител“, до Хускварна
26 Ул. „Цар Освободител“, до р-т „Версай“
27 Ул. „Цар Освободител“. Данъчно управление
28 Ул. „Цар Освободител“, ДСК
29 Ул. ‘Цар Освободител“, Поща и БТК
30 Пл. „Калоян“, /домус пазар/
31 Пред студентски общежития, тенис зала
32 Пред студентски общежития, бл 1 и бл.2
33 До бл. „Момини гърди“, ул. „К.Д. Аврамов“ 1
34 Ул. „33-ти Свищ. Полк“. срещу ДАП
35 Ул. „33-ти Свищ. Полк“. ТПК „Милан Василев“ и БКС
36 Ул „33-ти Свищ. Полк“, ДВСК
37 Ул. „33-ти Свищ. Полк“, срещу Казармата
38 Ул. ’33-ти Свиш. Полк“, до „Стария лъв“
39 Уп. „33-ти Свищ. Полк“ зад Новата баня
40 Ул. „Ал. Константинов“, у-ще „Ф. Сакелариевич“
41 Ул. „Ал, Константинов“. МВР паркинг-1
42 Паркинг Община Свищов
43 Кръстовище на ул. Ген. Киселов и ул. Дим. А. Ценов
44 Държавна Търговска Гимназия
45 ОУ Филип Сакелариевич
46 Община – Направление Образование
47  ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бл.1
48  ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бп.5
49  ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“ № 4
50  ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“, м-н „Братя Русеви“
51  ж.к. „Химик“, Ул.“ Г. Бенковски“ № 5
52  ж.к. „Химик“, Ул. „Г. Бенковски“ № 19 – до СОУ Д. Благоев
53  ж.к. „Химик“, Ул. „Люлин“ № 15
54 Уп. „Черни връх“ № 23
55 Ул. „Черни връх“ срещу СОУ „Цв. Радославов“
56 Ул. „Черни връх“, бл. „Заводски строежи“
57 Ул „Черни връх“, до м-н „Габровски“
58 Уп. „Черни връх“, кр-ще с ул. „Хемус“
59 Ул. „Нове“, до Химическия техникум № 12
60 Ул „Хр Павлович“, до „Старата къща“
61 пл. Свобода
62 Ул. „Георги Матев“ № 29
63 Ул. „Георги Матев“ № 38
64 Ул. „Георги Матев“ № 65
65 Ул. „Градево“, кр-ше с ул. „Мир“ 1
66 Ул. „Мир“ с кр-ще с ул. „33-ти Свищ. Полк“
67 Ул. Трети март“
68 Ул. „Цар Борис №38
69 Ул. Тр. Стоянов“ № 16
70 Ул. „Хаджи Димитър“ № 19
71 Ул. „Хаджи Димитър“, срещу 9
72 СА „Д. А. Ценов“, разширението
73 СА „Д. А. Ценов“, входа
74 СА „Д. А. Ценов“, пред Прокредитбанк
75 Ул. „Цанко Церковски“, бар „PR“
76 Ул. „Цанко Церковски“, бл.26
77 Х-л „Калето“
78 Промишлена зона, Автогара
79 Промишлена зона, ЖП гара
80 Промишлена зона, Търговия на едро
81 СУ „Николай Катранов“
82 ЦСРИ (бивше у-ще „Алеко Константиновв“)
83 Професионална гимназия по лека промишленост и строителство
Брой комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в села в община Свищов
1 с. Царевец – 4 комплекта контейнери
2 с. Ореш – 4 комплекта контейнери
3 с. Българско сливово – 3 комплекта контейнери
4 с. Козловец –  3 комплекта контейнери
5 с. Овча могила – 4 комплекта контейнери