Свищов

Свищов

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Свищов, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 343 400 литра, разпределени на 83 адреса в гр. Свищов и на общо 18 адреса в с. Ореш, с. Царевец, с. Българско сливово, с. Козловец и с. Овча могила. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.

График за 2021 г. за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Свищов

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Свищов

Местоположение на контейнерите в гр. Свищов
1 ж.к. “Ст. Ников”, Площадка до шивашка коопер.
2 ж.к. “Ст. Ников”, До кръгово движение, бл.2
3 ж.к. “Ст. Ников”, До бл.7
4 Студентски град, До стол 2
5 ж.к .”Младост” – Ул. “Рила”, Пред бл. Прогрес 4
6 ж.к “Младост” – Ул. “Рила”, СОУ Цветан Радославов
7 ж.к “Младост” – Ул. “Рила” 8/ зад ОДЗ “Радост” 7
8 ж.к. „Сим. Банков”, До бл.2 и трафопоста
9 ж.к. „Сим. Банков”, До бл. 5
10 ж.к ..Младост”, Ул. “П.Евтимий”- м-н Витоша
11 ж.к ..Младост”, Ул. “П. Евтимий”, бл.1
12 ж.к ..Младост”, Ул. “П. Евтимий”, бл.З
13 ж.к ..Младост”, Ул. “П. Евтимий”, кр-ще с ул. ‘Витоша”
14 ж.к ..Младост”, Ул. “П. Евтимий”, бл.2
15 ж.к ..Младост”, Ул.” П. Евтимий”, 14
16 Жк “Младост”, ул. П.Евтимий, лл. “Хан бъчва”
17 Жк “Младост”, ул. П.Евтимий, бл.4, вх.Г
18 ж.к. „Химик’, До бп.7/до болницата/.ул. “Ал. Божинов”, бл.8, № 6
19 ж.к. „Химик’, Между бл. 9 и бл. 11, ул. “Тинтява” № 2
20 Пл. “Велешана” до Пазара
21 до Пазара 2
22 До църква “Св. Св. Кирил и Методий”
23 Площада, до бл. “Славейков” срещу “Беляков”ООД
24 Ул. “Цар Освободител”, до Градска библиотека
25 Ул. “Цар Освободител”, до Хускварна
26 Ул. “Цар Освободител”, до р-т “Версай”
27 Ул. “Цар Освободител”. Данъчно управление
28 Ул. “Цар Освободител”, ДСК
29 Ул. ‘Цар Освободител”, Поща и БТК
30 Пл. “Калоян”, /домус пазар/
31 Пред студентски общежития, тенис зала
32 Пред студентски общежития, бл 1 и бл.2
33 До бл. “Момини гърди”, ул. “К.Д. Аврамов” 1
34 Ул. “33-ти Свищ. Полк”. срещу ДАП
35 Ул. “33-ти Свищ. Полк”. ТПК “Милан Василев” и БКС
36 Ул “33-ти Свищ. Полк”, ДВСК
37 Ул. “33-ти Свищ. Полк”, срещу Казармата
38 Ул. ’33-ти Свиш. Полк”, до “Стария лъв”
39 Уп. “33-ти Свищ. Полк” зад Новата баня
40 Ул. “Ал. Константинов”, у-ще “Ф. Сакелариевич”
41 Ул. “Ал, Константинов”. МВР паркинг-1
42 Паркинг Община Свищов
43 Кръстовище на ул. Ген. Киселов и ул. Дим. А. Ценов
44 Държавна Търговска Гимназия
45 ОУ Филип Сакелариевич
46 Община – Направление Образование
47  ж.к. „Химик”, Ул. “Средна гора”, бл.1
48  ж.к. „Химик”, Ул. “Средна гора”, бп.5
49  ж.к. „Химик”, Ул. “Петър Ангелов” № 4
50  ж.к. „Химик”, Ул. “Петър Ангелов”, м-н “Братя Русеви”
51  ж.к. „Химик”, Ул.” Г. Бенковски” № 5
52  ж.к. „Химик”, Ул. “Г. Бенковски” № 19 – до СОУ Д. Благоев
53  ж.к. „Химик”, Ул. “Люлин” № 15
54 Уп. “Черни връх” № 23
55 Ул. “Черни връх” срещу СОУ “Цв. Радославов”
56 Ул. “Черни връх”, бл. “Заводски строежи”
57 Ул “Черни връх”, до м-н “Габровски”
58 Уп. “Черни връх”, кр-ще с ул. “Хемус”
59 Ул. “Нове”, до Химическия техникум № 12
60 Ул “Хр Павлович”, до “Старата къща”
61 пл. Свобода
62 Ул. “Георги Матев” № 29
63 Ул. “Георги Матев” № 38
64 Ул. “Георги Матев” № 65
65 Ул. “Градево”, кр-ше с ул. “Мир” 1
66 Ул. „Мир” с кр-ще с ул. „33-ти Свищ. Полк”
67 Ул. Трети март”
68 Ул. “Цар Борис №38
69 Ул. Тр. Стоянов” № 16
70 Ул. “Хаджи Димитър” № 19
71 Ул. “Хаджи Димитър”, срещу 9
72 СА “Д. А. Ценов”, разширението
73 СА “Д. А. Ценов”, входа
74 СА “Д. А. Ценов”, пред Прокредитбанк
75 Ул. “Цанко Церковски”, бар “PR”
76 Ул. “Цанко Церковски”, бл.26
77 Х-л “Калето”
78 Промишлена зона, Автогара
79 Промишлена зона, ЖП гара
80 Промишлена зона, Търговия на едро
81 СУ „Николай Катранов“
82 ЦСРИ (бивше у-ще „Алеко Константиновв“)
83 Професионална гимназия по лека промишленост и строителство
Брой комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в села в община Свищов
1 с. Царевец – 4 комплекта контейнери
2 с. Ореш – 4 комплекта контейнери
3 с. Българско сливово – 3 комплекта контейнери
4 с. Козловец –  3 комплекта контейнери
5 с. Овча могила – 4 комплекта контейнери