Становище на ръководството на „Еко Партнърс България“ АД

Във връзка с разпространената от Министерството на околната среда и водите информация за отнемане на разрешението на „Еко Партнърс България“ АД за извършване на дейност като организация по оползотворяване, искаме да уведомим нашите членове, партньори, контрагенти и съмишленици, че сме предприели всички законови мерки за оспорване и отмяната на този акт, издаден преднамерено, след поредица от противоправни действия. Убедени сме, че българският съд ще спре незабавно саморазправата, на която е подложена организацията ни. Въпреки атаката, ние ще продължим да изпълняваме задълженията си и няма да допуснем срив в системата по оползотворяване, рециклиране и разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините, както и няма да подложим на риск комплексното обслужване на нашите членове.

„Еко Партнърс България“ АД винаги е спазвала законите и разпоредбите, действащи на територията на Република България и Европейския съюз и ще отстоява правата си чрез всички позволени средства.

С официалната позиция на ръководството можете да се запознаете тук: Становище на ръководството на „Еко Партнърс България“ АД