Събиране на стъкло от търговски обекти

Събиране на стъкло от търговски обекти

Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки изграждат и развиват системи за разделно събиране в общините. Голяма част от отпадъците се генерират в търговските обекти, които имат задължение сами да организират разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от дейността си.

Ние в Еко Партнърс България АД се стремим да предлагаме най-изгодните и най-качествените услуги за бизнеса, както и да създаваме модерни и ефективни решения за подобряване на разделното събиране на отпадъци. За тази цел разработихме машина за трошене на стъклени опаковки, с помощта на която събираме и рециклираме стъклото от заведения и други търговски обекти.

С тази иновация на българския пазар улесняваме заведенията в тяхното задължение да събират разделно отпадъците си. Ние не просто предоставяме машината безвъзмездно, а осигуряваме и извозването и рециклирането на натрошеното стъкло. Компактните размери гарантират удобство за търговските обекти, а натрошавайки празните бутилки, заведенията пестят място и по още един начин гарантират на посетителите си качеството на предлагания алкохол. Предварителното натрошаване на стъклото пък оптимизира разходите и намалява емисиите при транспорт до рециклиращото предприятие, както и улеснява процесите по рециклиране.

Машината е сертифицирана за безопасност и е снабдена със съвременен софтуер, разработен от нас. Данните от работата на всяка машина са достъпни за Еко Партнърс чрез онлайн портал. В него следим за количествата натрупани стъклени отпадъци, което позволява по оптимален начин да организираме извозването на стъклото. Системата осигурява незабавна индикация при евентуални повреди на уреда и активира множество защити.

Най-важните и интересни характеристики на машината за трошене на стъклени бутилки и буркани, както и на услугата, която предлагаме, можете да видите в кратката ни презентация, като кликнете върху картинката или тук.

Знаем, че справянето с отпадъците е една от най-неприятните задачи във вашата дейност. Ще ви помогнем да спестите място във вашия търговски обект, както и много усилия и загубено време, като ви гарантираме рециклирането на събраните стъклени отпадъци!

Готови сме да адаптираме нашата услуга към нуждите на вашето заведение!

Към момента развиваме тази дейност само в пределите на град София. Надяваме се скоро да можем да разширим обхвата й.

Свържете се с нас в долната форма за заявка.

Някои от търговските обекти

Заяви машина и извозване

    Фирма
    Име на обекта
    Адрес на обекта
    Лице за контакт
    Телефон за контакт