29 ноември 2021

Становище на ръководството на „Еко Партнърс България“ АД

Във връзка с разпространената от Министерството на околната среда и водите информация за отнемане на разрешението на „Еко Партнърс България“ АД за извършване на дейност като организация по оползотворяване, искаме да уведомим нашите членове, партньори, контрагенти и съмишленици, че сме предприели всички законови мерки за оспорване и отмяната на този акт, издаден преднамерено, след поредица

Read More...