17 декември 2021

Еко Партнърс продължава нормално своята дейност!

Уважаеми членове, партньори, контрагенти и съмишленици, Благодарим Ви! Последните 3 седмици бяха тежки и изпълнени с първоначален шок, а впоследствие гняв от конкретно преднамерено действие, което се опита да спре устрема, с който заедно наложихме промяна в системата за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Бихме искали да Ви уведомим, че към днешна дата опитите „Еко

Read More...