Event

Event

October 2023

 • Световен ден на животните

  Световен ден на животните

  Цял ден
  4 October, 2023

  Идеята за създаването на Световен ден на животните хрумва на Хайнрих Цимерман, немски писател и издател на списанието "Mensch und Hund"/"Човек и куче". Той организира първия Световен ден на животните на 24-ти март 1925 г. в Берлин и променя датата на 4-ти октомври за първи път през 1929 г. Първоначално той намира последователи само в Германия, Австрия, Швейцария и Чехословакия. Всяка година Цимерман работил неуморно за разпространението на Световния ден на животните. Накрая, през май 1931 г., по време на конгрес на световните организации за защита на животни във Флоренция, неговото предложение да направи 4-ти октомври Световен ден на животните, се приема единодушно. Избрана е именно тази дата, тъй като това е денят, в който се почита Свети Франциск Асизки, покровител на екологията, включително на животните. Франциск от Асизи (1181-1226 г.) е основателят на Католическия Францискански орден.

  Световният ден на животните е единствения ден в годината, в който с различни събития се повишава информираността за специфичните проблеми на всички животни навсякъде по света, без да се фокусира върху конкретни видове. Този ден е повод да отбележим своята обич и уважение към животните, като направим нещо специално, с което да почетем тяхната важност в света. Денят обединява движението за защита на животните, като го превръща в глобална сила за промяна.

  Сайтът на инициативата е тук.

 • Световен ден на местообитанията

  Световен ден на местообитанията

  Цял ден
  5 October, 2023

  През 1985 г. ООН определя първия понеделник на октомври всяка година като Световен ден на местообитанията. Идеята на този ден е да се фокусираме върху състоянието на нашите градове и върху основното право на всеки човек от подслон. Този ден също цели да напомни на света за колективната ни отговорност за бъдещето на човешките местообитания.

  Всяка година Световният ден на човешките местообитания има различна тема, с която начосва вниманието върху конкретни проблеми и политики за разрешаването им. Тези теми често засягат централни области на интерес на програма "Хабитат" на ООН, като:

  • Приобщаващо жилищно настаняване и социални услуги
  • Сигурна и здравословна среда на живот за всички - с особено внимание върху нуждите на децата, младежите, жените, възрастните и хората със специални нужди
  • Достъпни и устойчиви транспорт и енергия
  • Насърчаване на създаването, защита и възстановяване на зелени градски пространства
  • Безопасна и чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия
  • Здравословно качество на въздуха
  • Създаване на работни места
  • Подобрено градско планиране и преобразуване на бедни квартали
  • По-добро управление на отпадъците
 • Международен ден за намаляване на риска от бедствия

  Международен ден за намаляване на риска от бедствия

  Цял ден
  13 October, 2023

   

  Началото на честването на Международния ден за намаляване на риска от бедствия е поставено през 1989 г. след предложение на Общото събрание на ООН да има ден за насърчаване на глобална култура на осъзнатост за природните рискове и намаляване на бедствията. Състоящ се ежегодно на 13-и октомври, денят чества как хората и общностите по света намаляват своята изложеност на бедствия и повишават информираността си за смекчаването на рисковете, на които са изложени.

  През последните 20 години се наблюдава драматичен ръст от 151 % на икономическите загуби, следствие от климатични бедствия, според доклад, публикуван от Службата на ООН по ограничаване на бедствията. За периода 1998-2017 държавите, ударени от бедствия отчитат директни икономически загуби от 2,9 млрд. щ.д., 77 % от които са в следствие на климатични бедствия. За предишния период - 1978-1997, този процент е 68 %. През последния 20-годишен период 1,3 млн. човека са загубили живота си, заради климатични бедствия, а 4,4 млрд. души са били ранени, с разрушени домове, разселени или в нужда от спешна помощ.

  Измененията в климата увеличават честотата и интензивността на екстремните климатични явления, а бедствията ще продължат да бъдат значително препятствие за устойчивото развитие, докато икономическите стимули за изграждане и развиване на регионите, изложени на рискове, не започнат да се справят с рисковете. Интегрирането на намаляването на риска от бедствия в инвестиционни решения е икономически най-ефективният  начин за намаляване на тези рискове.

 • Ден на НП Централен Балкан

  Ден на НП Централен Балкан

  Цял ден
  31 October, 2023

  На 31 октомври 1991 г. "Централен Балкан" е обявен за Народен парк. По-късно, през 2000 г., следвайки приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии, „Централен Балкан” е прекатегоризиран в Национален парк, като така става един от трите такива в България.

  Той е третата по големина защитена територия у нас - 720 кв. км. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина, като включва три части на планинската верига – Златишко-Тетевенска, Троянска планина  и Калоферска планина.

  „Централен Балкан“ е основна част от Националната екологична мрежа. Заради своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, от 2008 г. „Централен Балкан“ е защитена зона по двете основни Директиви в природозащитното законодателството на Европейския съюз - за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в единната Европейска екологична мрежа на зони под специална защита НАТУРА 2000. Паркът е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място със световно значение.

  През 2006 г. „Централен Балкан“ става сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC). През 2009 г. Националният парк е отличен с Европейска диплома за защитени територии - първият и единствен в България носител на престижната международна награда.

  През 2017 г. „Централен Балкан“, заедно с територията на пет прилежащи общини – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени като Биосферен парк  „Централен Балкан“ в рамките на Програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Новият биосферен парк обхваща четири от биосферните резервати на Парка – „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“, присъединени към програмата през 1977 г.

  Отново през 2017 г., най-представителните букови гори в деветте резервата на Националния парк стават част от серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО - „Старите  и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

  Информация: https://visitcentralbalkan.net/

  Международен ден на Черно море

  Международен ден на Черно море

  Цял ден
  31 October, 2023

  Черноморските страни - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, подписват Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката Конвенция) на 21 април 1992 г. и Стратегически план за действие за Черно море - на 31 октомври 1996 г. 31-ви октомври се чества като Международен ден на Черно море от черноморските държави всяка година от 1996-та насам. Този план очертава политическите мерки, дейности и времеви хоризонти, необходими за постигането на целите по опазване от Букурещката Конвенция. Стратегическият план за действие за Черно море залага необходимостта от съвместни действия от всички крайбрежни държави, за намаляване на въздействието на замърсяването върху Черноморските екосистеми. Международният ден на Черно море е регионална инициатива, която цели да повиши информираността за нуждата от регионално сътрудничество за опазването на Черно море. Едновременно се чества в шестте държави.

  През 2020 г. се чества 24-тата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море.

  Вижте повече за опазването на Черно море тук.