Event

Event

4 October, 2023

World Animal Day

World Animal Day

Цял ден
4 October, 2023

The idea of World Animal Day was originated by Heinrich Zimmermann, the German writer and publisher of the magazine Mensch und Hund/Man and Dog. He organized the first World Animal Day on 24 March 1925 in Berlin and moved it to 4 October for the first time in 1929. Initially he found a following only in Germany, Austria, Switzerland and Czechoslovakia. Every year Zimmermann worked tirelessly on the promotion of World Animal Day. Finally, in May 1931 at a congress of the world’s animal protection organizations in Florence Italy, his proposal to make 4 October World Animal Day universal, was unanimously accepted. World Animal Day was chosen to be on 4 October as it is the day of Francis of Assisi, the patron saint of ecology, including animals. Francis of Assisi (1181-1226) was the founder of the Catholic Franciscan order.

World Animal Day is the one day of the year that embraces all animals and the unique concerns of each, in every country. It’s a special opportunity to commemorate our love and respect for animals by doing something special to highlight their importance in the world. It unites the animal welfare movement, mobilising it into a global force for change.

Read more here.

зелени

зелени

4 October, 2023 6 October, 2023

Община Габрово
Световен ден на животните

Световен ден на животните

Цял ден
4 October, 2023

Идеята за създаването на Световен ден на животните хрумва на Хайнрих Цимерман, немски писател и издател на списанието "Mensch und Hund"/"Човек и куче". Той организира първия Световен ден на животните на 24-ти март 1925 г. в Берлин и променя датата на 4-ти октомври за първи път през 1929 г. Първоначално той намира последователи само в Германия, Австрия, Швейцария и Чехословакия. Всяка година Цимерман работил неуморно за разпространението на Световния ден на животните. Накрая, през май 1931 г., по време на конгрес на световните организации за защита на животни във Флоренция, неговото предложение да направи 4-ти октомври Световен ден на животните, се приема единодушно. Избрана е именно тази дата, тъй като това е денят, в който се почита Свети Франциск Асизки, покровител на екологията, включително на животните. Франциск от Асизи (1181-1226 г.) е основателят на Католическия Францискански орден.

Световният ден на животните е единствения ден в годината, в който с различни събития се повишава информираността за специфичните проблеми на всички животни навсякъде по света, без да се фокусира върху конкретни видове. Този ден е повод да отбележим своята обич и уважение към животните, като направим нещо специално, с което да почетем тяхната важност в света. Денят обединява движението за защита на животните, като го превръща в глобална сила за промяна.

Сайтът на инициативата е тук.

зелени

зелени

4 October, 2023 6 October, 2023

Община Габрово
зелени

зелени

4 October, 2023 6 October, 2023

Община Габрово