Event

Event

Week of Jun 5th

 • World Environment Day

  World Environment Day

  Цял ден
  5 June, 2023

  World Environment Day is the United Nations day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. Since it began in 1974, the event has grown to become a global platform for public outreach that is widely celebrated in over 100 countries.

  Above all, World Environment Day is the "people's day" for doing something to take care of the Earth. That "something" can be local, national or global. It can be a solo action or involve a crowd. Everyone is free to choose.

  Each World Environment Day is organized around a theme that draws attention to a particularly pressing environmental concern. 2021’s observance of World Environment Day will be on the theme of ‘ecosystem restoration’ and focus on resetting our relation with nature. It will also mark the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030.

  The theme of World Environment Day 2020 – mutually agreed by The UN Environment Programme and Colombia, this year’s host – invites us all to consider how we can make changes to our everyday lives to to draw attention to the need for restoring nature and reversing biodiversity loss.

  Biodiversity – the variety of life forms in any given habitat, from large animals to plants to fungi to the smallest of organisms – is threatened like never before. World Environment Day 2020 is issuing a call to urgent action to protect biodiversity.

  See more here.

  В. Търново, Шереметя, Арбанаси

  В. Търново, Шереметя, Арбанаси


  5 June, 2023

  Община Велико Търново
  Световен ден на околната среда

  Световен ден на околната среда

  Цял ден
  5 June, 2023

  Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.

  Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.

  Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.

  През 2021 г. отбелязването на Световния ден на околната среда ще бъде на тема „възстановяване на екосистемите“ и ще се съсредоточи върху възстановяването на връзката ни с природата. Това ще отбележи и официалното стартиране на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021 - 2030.

  Вижте повече за глобалната инициатива тук.

 • жълти

  жълти


  7 June, 2023

  Община Ветрино
  жълти

  жълти


  7 June, 2023

  Община Свищов
  жълти-села1

  жълти-села1


  7 June, 2023

  Община Перник
  зелени

  зелени


  7 June, 2023 8 June, 2023

  Община Горна Оряховица
 • зелени

  зелени


  7 June, 2023 8 June, 2023

  Община Горна Оряховица
  World Oceans Day

  World Oceans Day


  8 June, 2023

  World oceans day was settled during the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit. Since 2009 it is officially celebrated and bringing the attention to the state and problems of the World ocean.

  On World Oceans Day, people around our blue planet celebrate and honor our ocean, which connects us all. Get together with your family, friends, community, and millions of others around our blue planet to start creating a better future.

  World Oceans Day is uniting conservation action to grow the global movement calling on world leaders to protect 30% of our blue planet by 2030. This critical need is called 30x30. By safeguarding at least 30% of our land and ocean through a network of highly protected areas we can help ensure a healthy home for all!

  Read more on the day here.

  жълти

  жълти


  8 June, 2023

  Община Ковачевци
  жълти

  жълти


  8 June, 2023

  Община Брезник
  жълти

  жълти


  8 June, 2023

  Община Земен
  жълти

  жълти


  8 June, 2023

  Община Трън
  жълти

  жълти


  8 June, 2023

  Община Аврен
  жълти-села2

  жълти-села2


  8 June, 2023

  Община Перник
  Световен ден на океаните

  Световен ден на океаните


  8 June, 2023

  Световният ден на океаните е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан.

  На този ден ден хора от всички краища на света честват и почитат океаните, които свързват всички ни.

  Фокусът на Световния ден на океаните през тази година ще бъде върху обединяване на природозащитните действия за призоваване на световните лидери да се защитят 30 % от нашата синя планета до 2030 г. Тази инициатива е кръстена "30х30". С опазването на 30 % от сушата и водата на Земята чрез мрежа от зони с висока защита може да осигурим здрав дом за всички.

  Вижте повече за Световния ден на океаните тук.

 • жълти

  жълти


  9 June, 2023

  Община Перник
  жълти

  жълти


  9 June, 2023

  Община Бяла
  жълти

  жълти


  9 June, 2023 10 June, 2023

  Община Габрово
 • жълти

  жълти


  9 June, 2023 10 June, 2023

  Община Габрово