Световен ден на местообитанията

5 October, 2070, Цял ден

През 1985 г. ООН определя първия понеделник на октомври всяка година като Световен ден на местообитанията. Идеята на този ден е да се фокусираме върху състоянието на нашите градове и върху основното право на всеки човек от подслон. Този ден също цели да напомни на света за колективната ни отговорност за бъдещето на човешките местообитания.

Всяка година Световният ден на човешките местообитания има различна тема, с която начосва вниманието върху конкретни проблеми и политики за разрешаването им. Тези теми често засягат централни области на интерес на програма "Хабитат" на ООН, като:

  • Приобщаващо жилищно настаняване и социални услуги
  • Сигурна и здравословна среда на живот за всички - с особено внимание върху нуждите на децата, младежите, жените, възрастните и хората със специални нужди
  • Достъпни и устойчиви транспорт и енергия
  • Насърчаване на създаването, защита и възстановяване на зелени градски пространства
  • Безопасна и чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия
  • Здравословно качество на въздуха
  • Създаване на работни места
  • Подобрено градско планиране и преобразуване на бедни квартали
  • По-добро управление на отпадъците