Европейска седмица за намаляване на отпадъците

21 ноември, 2020 29 ноември, 2020, Цял ден

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. Водени от местни и регионални публични власти, инициативата обединява всички други участници - граждани, училища, предприятия, неправителствени организации, сдружения - които организират дейности за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците.
Седмицата е точно това - седмица през ноември; обикновено предпоследната или последната седмица от месеца. Това, което я прави специална, са усилията и страстта, вложени от хиляди доброволци, които мотивират своите общности за устойчивото потребление и кръговата икономика.

 

Какви са целите на EWWR?
• да повиши осведомеността относно намаляването на отпадъците, повторната употреба на продуктите и стратегиите за рециклиране на материали и свързаните с тях политики на Европейския съюз и държавите-членки,
• да подчертае работата, извършена от участниците в EWWR,
• да мобилизира и насърчи европейските граждани да се концентрират върху ключови теми за действие,
• за укрепване на капацитета на заинтересованите страни в EWWR чрез предоставяне на целеви комуникационни инструменти и обучение.

 

Тази година Еко Партнърс участваме в честването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците с нашата кампания "Еко Училище". В рамките на кампанията, съвместно с общините, които обслужваме, ще разпространим до всички училища и детски градини в населените места видео-уроци за ползите от разделното събиране на отпадъци и използването на по-малко опаковки за еднократна употреба. Достигайки до десетки хиляди български деца, се надяваме да допринесем за изграждането на по-отговорно общество! Вижте повече за кампания "Еко Училище" тук.