Международен ден на планините

11 декември, 2066, Цял ден

 

Планините са дом на около 15 % от населението на Земята, както и на една четвърт от сухоземните растения и животни. Те осигуряват водата, нужна за живот на половината от човечеството. Тяхното опазване е ключов фактор за устойчивото развитие и е част от Цел 15 от целите за устойчиво развитие на ООН.

За жалост, планините са подложени на натиск от климатичните промени и свръх експлоатация. С продължаващото затопляне на глобалния климат, хората, населяващи планинските райони - едни от най-бедните в света, биват изправени пред все по-сериозни предизвикателства за оцеляването си. Повишаващите се температури означават също топене на планинските ледници с невиждани темпове, като така се засягат запасите от прясна вода на милиони хора по продължението на планинските реки.

Този проблем засяга всички ни. Трябва да намалим въглеродния си отпечатък и да се грижим за това природно богатство - планините.

Повишеното внимание върху важността на планините доведе ООН до обявяването на 2002 г. за Международна година на планините. Първият едноименен ден е честван за първи път през следващата, 2003 г.