Международен ден на биологичното разнообразие

22 май, 2023, Цял ден

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупността от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, а отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието - то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

 

Вижте повече в страницата на Конвенцията тук.