Международен ден на влажните зони

2 февруари, 2028, Цял ден

През 1971 г. в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключително ценни екосистеми.

Посетете сайта на събитието тук!