Международен ден на река Дунав

29 юни, 2021,

Всяка година на 29 юни 14-те държави от Дунавския басейн заедно честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея.

Вторият по големина воден път в Европа свързва Централна и Източна Европа, като неговите води протичат над 2700 км. през 10 държави - повече нации, отколкото която и да е друга река в света. Дунавът е бил ключов фактор в някои от най-забележителните моменти в историята на Европа и е дом на четири бляскави столици: Виена, Будапеща, Братислава и Белград, както и много други пленителни и легендарни градове. Огромно богатство на растителни и животински видове живее в Дунавския басейн, включително 331 различни вида птици като Белоопашат морски орел и Малък корморан. Наред с богатото биологично разнообразие, Дунавът е източник на питейна вода и препитание за над 20 милиона души.

Милионите хора, които живеят по бреговете на Дунавския басейн, се гордеят с историята на реката и са вечно привлечени от нейното обаяние. И така всяка година дунавските страни се обединяват в международното честване на това всеобщо богатство.

Темата за Международния ден на река Дунав за 2021 г. отново е Окрий Дунав, като вероятно повечето събития за деня ще бъдат онлайн!

Открийте повече за честванията тук.