Международен ден на реките

14 март, 2068, Цял ден

На 14-те март е Международният ден на реките. Това е ден, посветен на солидарността - когато многообразни общности по целия свят се обединяват в общ призив - нашите реки са от значение, общностите имат право на достъп до чиста течаща вода, всеки има право на глас в решения, които касаят наличието и достъпа му до вода и, съответно, качеството на неговия живот, днес повече от всякога е време да се борим за тези права.

Тази година Международният ден на реките се фокусира върху Жените, Водата и Промяната в климата.

Вижте повече тук.