Международен ден за намаляване на риска от бедствия

13 октомври, 2069, Цял ден

 

Началото на честването на Международния ден за намаляване на риска от бедствия е поставено през 1989 г. след предложение на Общото събрание на ООН да има ден за насърчаване на глобална култура на осъзнатост за природните рискове и намаляване на бедствията. Състоящ се ежегодно на 13-и октомври, денят чества как хората и общностите по света намаляват своята изложеност на бедствия и повишават информираността си за смекчаването на рисковете, на които са изложени.

През последните 20 години се наблюдава драматичен ръст от 151 % на икономическите загуби, следствие от климатични бедствия, според доклад, публикуван от Службата на ООН по ограничаване на бедствията. За периода 1998-2017 държавите, ударени от бедствия отчитат директни икономически загуби от 2,9 млрд. щ.д., 77 % от които са в следствие на климатични бедствия. За предишния период - 1978-1997, този процент е 68 %. През последния 20-годишен период 1,3 млн. човека са загубили живота си, заради климатични бедствия, а 4,4 млрд. души са били ранени, с разрушени домове, разселени или в нужда от спешна помощ.

Измененията в климата увеличават честотата и интензивността на екстремните климатични явления, а бедствията ще продължат да бъдат значително препятствие за устойчивото развитие, докато икономическите стимули за изграждане и развиване на регионите, изложени на рискове, не започнат да се справят с рисковете. Интегрирането на намаляването на риска от бедствия в инвестиционни решения е икономически най-ефективният  начин за намаляване на тези рискове.