Тест

17 юни, 2021, Цял ден

На 30 януари 1995 г. Общото събрание на ООН обявява 17 юни за Световен ден за борба с опустиняването и сушата.

Международната общност отбелязва този ден, за да напомни на хората, че планетата ни се превръща в пустиня. Има спешна необходимост от спиране на процеса на опустиняване и поставяне на въпроса със сушата в центъра на вниманието.
Опустиняването или загубата на биологичната продуктивност на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Проблемът е глобален и засяга една пета от населението на света в над 100 държави, а последиците са дълготрайни. В ужасната му спирала бедността е една от първопричините, а той един от способстващите я фактори. Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред човечеството в момента. То води до изменения във всички екосистеми и това трябва да ни подскаже, че решението все още е в наши ръце.

През 2020 г. фокусът на този ден ще бъде върху връзката между човешката дейност, като безмилостните свръхпроизводство и свръхконсумация, като основна причина за деградацията на почвите и опустиняването в глобален мащаб.

Вижте повече тук.