Световен ден за борба с опустиняването и сушата

17 юни, 2023,

На 30 януари 1995 г. Общото събрание на ООН обявява 17 юни за Световен ден за борба с опустиняването и сушата.

Международната общност отбелязва този ден, за да напомни на хората, че планетата ни се превръща в пустиня. Има спешна необходимост от спиране на процеса на опустиняване и поставяне на въпроса със сушата в центъра на вниманието.
Опустиняването или загубата на биологичната продуктивност на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Проблемът е глобален и засяга една пета от населението на света в над 100 държави, а последиците са дълготрайни. В ужасната му спирала бедността е една от първопричините, а той един от способстващите я фактори. Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред човечеството в момента. То води до изменения във всички екосистеми и това трябва да ни подскаже, че решението все още е в наши ръце.

През 2021 г. денят ще е с фокус върху превръщането на деградиралите земи в здрави. Възстановяването на деградирали земи носи икономическа устойчивост, създава работни места, повишава доходите и увеличава продоволствената сигурност, помага на биоразнообразието да се възстанови. То допринася за заключване на атмосферния въглерод, затоплящ Земята, забавяйки климатичните промени, като може също така да намали въздействието на изменението на климата и да подкрепи екологичното възстановяване от пандемията на COVID-19.

Вижте повече тук.