Световен ден на енергийната ефективност

5 март, 2021, Цял ден

На 5 март отбелязваме Световния ден на енергийната ефективност. Той води началото си от 1998 г. и цели популяризиране на идеята за енергийна ефективност като ефикасна мярка за опазването на околната среда.

Вижте повече за Световен ден на енергийната ефективност тук.