Световен ден на почвите

5 декември, 2058, Цял ден

Световен ден на почвите се състои всяка година на 5 декември като средство да се привлече внимание върху важността на доброто състояние на почвите и да се насочват усилия за устойчивото управление на почвените ресурси.

Създаването на този ден е по препоръка на Международен съюз по почвознание през 2002 г. Под ръководството на Кралство Тайланд и в рамките на Глобалното сътрудничество за почвите, ФАО подкрепя формалното установяване на световния ден на почвите като платформа за повишаване на информираността по отношение на почвите. Конференцията на ФАО единодушно одобрява създаването на този ден през 2013 г. и изисква неговото официално провъзгласяване на 68-ото Общо събрание на ООН. През декември същата година Общото събрание на ООН откликва с определянето на 5 декември 2014 г. като първия Световен ден на почвите.

Датата 5 декември е избрана, тъй като тя съвпада с рожденната дата на Н.В. Крал Бумибол Адулядей, Крал на Тайланд, който е основен инициатор за създаването на този ден.