Зелена седмица

Всяка година Генерална Дирекция „Околна среда“ на Европейската Комисия организира ключово комуникационно събитие по политиката за околната среда, известно като „Зелена седмица“.

По цялото Земно кълбо, биоразнообразието намалява в резултат на неустойчивите човешки дейности. Тази загуба е пряко свързана с климатичните промени и ефектът от тази безпрецедентна криза нарушава екосистемите, които поддържат живота на Земята, с опустошителни последици върху благополучието и развитието на човечеството. Ситуацията е изключително сериозна, но има надежда. Съществуват решения, но те изискват дълбоки и трансформиращи промени в начина, по който произвеждаме, консумираме и разменяме стоки и услуги.

Изданието на Зелена седмица за 2020 г. (1-5 юни) ще бъде с фокус върху природата и биоразнообразието. Европейската Зелена седмица ще проучи възможнити пътища за промяна и ще изследва как европейските политики, като например Европейската Зелена сделка, могат да подпомогнат опазването, възстановяването и устойчивото управление на природата.

Вижте повече за нея тук.

The event is ongoing.

Дата

01 06 2020 - 05 06 2020

Час

All Day