Event

Event

June 2024

 • EU Green Week

  EU Green Week

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Every year, the European Commission's Directorate General for Environment organises a major communication event on policy known as "EU Green Week". 

  All around the globe, biodiversity is disappearing as a result of unsustainable human activities. This loss is closely connected to climate change, and the combined effect of this unprecedented crisis is disrupting the ecosystems that support life on Earth, with devastating consequences for human well-being and prosperity. While the situation is extremely serious, there is still hope. Solutions exist, but they require deep and transformative changes in the way we produce, consume and trade.

  The 2021 edition (31 May - 4 June) will be dedicated to the ‘zero pollution ambition’. It will also look at other relevant European Green Deal initiatives, such as the climate initiatives, the upcoming Chemicals Strategy, as well as initiatives in the field of energy, industry, mobility, agriculture, fisheries, health and biodiversity.

  EU Green Week 2021 will be an opportunity to engage with all stakeholders and interested citizens on how we can work together to make the ambition for a zero pollution and toxic-free environment a reality.

  See more here.

  Зелена седмица

  Зелена седмица

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Всяка година Генерална Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия организира ключово комуникационно събитие по политиката за околната среда, известно като "Зелена седмица".

  По цялото Земно кълбо, биоразнообразието намалява в резултат на неустойчивите човешки дейности. Тази загуба е пряко свързана с климатичните промени и ефектът от тази безпрецедентна криза нарушава екосистемите, които поддържат живота на Земята, с опустошителни последици върху благополучието и развитието на човечеството. Ситуацията е изключително сериозна, но има надежда. Съществуват решения, но те изискват дълбоки и трансформиращи промени в начина, по който произвеждаме, консумираме и разменяме стоки и услуги.

  Изданието на Зелена седмица за 2021 г. (31 май -4 юни) ще бъде посветено на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други съответни европейски инициативи за зелена сделка, като климатичните инициативи, предстоящата стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

  Зелената седмица на ЕС 2021 ще бъде възможност да се ангажираме за това как можем да работим заедно, за да превърнем амбицията за нулево замърсяване и безтоксична среда в реалност.

   

  Вижте повече за нея тук.

 • EU Green Week

  EU Green Week

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Every year, the European Commission's Directorate General for Environment organises a major communication event on policy known as "EU Green Week". 

  All around the globe, biodiversity is disappearing as a result of unsustainable human activities. This loss is closely connected to climate change, and the combined effect of this unprecedented crisis is disrupting the ecosystems that support life on Earth, with devastating consequences for human well-being and prosperity. While the situation is extremely serious, there is still hope. Solutions exist, but they require deep and transformative changes in the way we produce, consume and trade.

  The 2021 edition (31 May - 4 June) will be dedicated to the ‘zero pollution ambition’. It will also look at other relevant European Green Deal initiatives, such as the climate initiatives, the upcoming Chemicals Strategy, as well as initiatives in the field of energy, industry, mobility, agriculture, fisheries, health and biodiversity.

  EU Green Week 2021 will be an opportunity to engage with all stakeholders and interested citizens on how we can work together to make the ambition for a zero pollution and toxic-free environment a reality.

  See more here.

  Зелена седмица

  Зелена седмица

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Всяка година Генерална Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия организира ключово комуникационно събитие по политиката за околната среда, известно като "Зелена седмица".

  По цялото Земно кълбо, биоразнообразието намалява в резултат на неустойчивите човешки дейности. Тази загуба е пряко свързана с климатичните промени и ефектът от тази безпрецедентна криза нарушава екосистемите, които поддържат живота на Земята, с опустошителни последици върху благополучието и развитието на човечеството. Ситуацията е изключително сериозна, но има надежда. Съществуват решения, но те изискват дълбоки и трансформиращи промени в начина, по който произвеждаме, консумираме и разменяме стоки и услуги.

  Изданието на Зелена седмица за 2021 г. (31 май -4 юни) ще бъде посветено на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други съответни европейски инициативи за зелена сделка, като климатичните инициативи, предстоящата стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

  Зелената седмица на ЕС 2021 ще бъде възможност да се ангажираме за това как можем да работим заедно, за да превърнем амбицията за нулево замърсяване и безтоксична среда в реалност.

   

  Вижте повече за нея тук.

 • EU Green Week

  EU Green Week

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Every year, the European Commission's Directorate General for Environment organises a major communication event on policy known as "EU Green Week". 

  All around the globe, biodiversity is disappearing as a result of unsustainable human activities. This loss is closely connected to climate change, and the combined effect of this unprecedented crisis is disrupting the ecosystems that support life on Earth, with devastating consequences for human well-being and prosperity. While the situation is extremely serious, there is still hope. Solutions exist, but they require deep and transformative changes in the way we produce, consume and trade.

  The 2021 edition (31 May - 4 June) will be dedicated to the ‘zero pollution ambition’. It will also look at other relevant European Green Deal initiatives, such as the climate initiatives, the upcoming Chemicals Strategy, as well as initiatives in the field of energy, industry, mobility, agriculture, fisheries, health and biodiversity.

  EU Green Week 2021 will be an opportunity to engage with all stakeholders and interested citizens on how we can work together to make the ambition for a zero pollution and toxic-free environment a reality.

  See more here.

  Зелена седмица

  Зелена седмица

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Всяка година Генерална Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия организира ключово комуникационно събитие по политиката за околната среда, известно като "Зелена седмица".

  По цялото Земно кълбо, биоразнообразието намалява в резултат на неустойчивите човешки дейности. Тази загуба е пряко свързана с климатичните промени и ефектът от тази безпрецедентна криза нарушава екосистемите, които поддържат живота на Земята, с опустошителни последици върху благополучието и развитието на човечеството. Ситуацията е изключително сериозна, но има надежда. Съществуват решения, но те изискват дълбоки и трансформиращи промени в начина, по който произвеждаме, консумираме и разменяме стоки и услуги.

  Изданието на Зелена седмица за 2021 г. (31 май -4 юни) ще бъде посветено на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други съответни европейски инициативи за зелена сделка, като климатичните инициативи, предстоящата стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

  Зелената седмица на ЕС 2021 ще бъде възможност да се ангажираме за това как можем да работим заедно, за да превърнем амбицията за нулево замърсяване и безтоксична среда в реалност.

   

  Вижте повече за нея тук.

  зелени

  зелени


  3 June, 2024 4 June, 2024

  Община Трявна
 • EU Green Week

  EU Green Week

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Every year, the European Commission's Directorate General for Environment organises a major communication event on policy known as "EU Green Week". 

  All around the globe, biodiversity is disappearing as a result of unsustainable human activities. This loss is closely connected to climate change, and the combined effect of this unprecedented crisis is disrupting the ecosystems that support life on Earth, with devastating consequences for human well-being and prosperity. While the situation is extremely serious, there is still hope. Solutions exist, but they require deep and transformative changes in the way we produce, consume and trade.

  The 2021 edition (31 May - 4 June) will be dedicated to the ‘zero pollution ambition’. It will also look at other relevant European Green Deal initiatives, such as the climate initiatives, the upcoming Chemicals Strategy, as well as initiatives in the field of energy, industry, mobility, agriculture, fisheries, health and biodiversity.

  EU Green Week 2021 will be an opportunity to engage with all stakeholders and interested citizens on how we can work together to make the ambition for a zero pollution and toxic-free environment a reality.

  See more here.

  Зелена седмица

  Зелена седмица

  Цял ден
  31 May, 2024 4 June, 2024

  Всяка година Генерална Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия организира ключово комуникационно събитие по политиката за околната среда, известно като "Зелена седмица".

  По цялото Земно кълбо, биоразнообразието намалява в резултат на неустойчивите човешки дейности. Тази загуба е пряко свързана с климатичните промени и ефектът от тази безпрецедентна криза нарушава екосистемите, които поддържат живота на Земята, с опустошителни последици върху благополучието и развитието на човечеството. Ситуацията е изключително сериозна, но има надежда. Съществуват решения, но те изискват дълбоки и трансформиращи промени в начина, по който произвеждаме, консумираме и разменяме стоки и услуги.

  Изданието на Зелена седмица за 2021 г. (31 май -4 юни) ще бъде посветено на „амбицията за нулево замърсяване“. Ще бъдат разгледани и други съответни европейски инициативи за зелена сделка, като климатичните инициативи, предстоящата стратегия за химикалите, както и инициативи в областта на енергетиката, промишлеността, мобилността, селското стопанство, рибарството, здравеопазването и биологичното разнообразие.

  Зелената седмица на ЕС 2021 ще бъде възможност да се ангажираме за това как можем да работим заедно, за да превърнем амбицията за нулево замърсяване и безтоксична среда в реалност.

   

  Вижте повече за нея тук.

  зелени

  зелени


  3 June, 2024 4 June, 2024

  Община Трявна
 • World Environment Day

  World Environment Day

  Цял ден
  5 June, 2024

  World Environment Day is the United Nations day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. Since it began in 1974, the event has grown to become a global platform for public outreach that is widely celebrated in over 100 countries.

  Above all, World Environment Day is the "people's day" for doing something to take care of the Earth. That "something" can be local, national or global. It can be a solo action or involve a crowd. Everyone is free to choose.

  Each World Environment Day is organized around a theme that draws attention to a particularly pressing environmental concern. 2021’s observance of World Environment Day will be on the theme of ‘ecosystem restoration’ and focus on resetting our relation with nature. It will also mark the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030.

  The theme of World Environment Day 2020 – mutually agreed by The UN Environment Programme and Colombia, this year’s host – invites us all to consider how we can make changes to our everyday lives to to draw attention to the need for restoring nature and reversing biodiversity loss.

  Biodiversity – the variety of life forms in any given habitat, from large animals to plants to fungi to the smallest of organisms – is threatened like never before. World Environment Day 2020 is issuing a call to urgent action to protect biodiversity.

  See more here.

  В. Търново

  В. Търново


  5 June, 2024

  Община Велико Търново
  Световен ден на околната среда

  Световен ден на околната среда

  Цял ден
  5 June, 2024

  Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.

  Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.

  Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.

  През 2021 г. отбелязването на Световния ден на околната среда ще бъде на тема „възстановяване на екосистемите“ и ще се съсредоточи върху възстановяването на връзката ни с природата. Това ще отбележи и официалното стартиране на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021 - 2030.

  Вижте повече за глобалната инициатива тук.

 • В. Търново, Шереметя, Арбанаси

  В. Търново, Шереметя, Арбанаси


  6 June, 2024

  Община Велико Търново
 • World Oceans Day

  World Oceans Day


  8 June, 2024

  World oceans day was settled during the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit. Since 2009 it is officially celebrated and bringing the attention to the state and problems of the World ocean.

  On World Oceans Day, people around our blue planet celebrate and honor our ocean, which connects us all. Get together with your family, friends, community, and millions of others around our blue planet to start creating a better future.

  World Oceans Day is uniting conservation action to grow the global movement calling on world leaders to protect 30% of our blue planet by 2030. This critical need is called 30x30. By safeguarding at least 30% of our land and ocean through a network of highly protected areas we can help ensure a healthy home for all!

  Read more on the day here.

  Световен ден на океаните

  Световен ден на океаните


  8 June, 2024

  Световният ден на океаните е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан.

  На този ден ден хора от всички краища на света честват и почитат океаните, които свързват всички ни.

  Фокусът на Световния ден на океаните през тази година ще бъде върху обединяване на природозащитните действия за призоваване на световните лидери да се защитят 30 % от нашата синя планета до 2030 г. Тази инициатива е кръстена "30х30". С опазването на 30 % от сушата и водата на Земята чрез мрежа от зони с висока защита може да осигурим здрав дом за всички.

  Вижте повече за Световния ден на океаните тук.

 • В. Търново

  В. Търново


  13 June, 2024

  Община Велико Търново
  села1-жълти

  села1-жълти

  13 June, 2024

  Община Перник
 • В. Търново, Шереметя, Арбанаси

  В. Търново, Шереметя, Арбанаси


  14 June, 2024

  Община Велико Търново
  села2-жълти

  села2-жълти

  14 June, 2024

  Община Перник
 • Desertification and Drought Day

  Desertification and Drought Day


  17 June, 2024

  Desertification and Drought Day was officially declared by the UN General Assembly as “World Day to Combat Desertification and Drought" (The resolution A/RES/49/115). The objectives of Desertification and Drought Day are to promote public awareness of the issue, to let people know that desertification and drought can be effectively tackled, that solutions are possible, and that key tools to this aim lay in strengthened community participation and cooperation at all levels, to strengthen implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa.

  No matter where you live, the consequences of desertification and drought concern you. Globally, 23 per cent of the land is no longer productive. 75 per cent has been transformed from its natural state, mostly for agriculture. This transformation in land use is happening at a faster rate than at any other time in human history, and has accelerated over the last 50 years. Scientists say the evolution from one state to the next is so rapid, the process is only observable over very short periods. Everyone needs to know that desertification, land degradation and drought have direct affect on their daily lives, and that everyone's daily actions can either contribute to, or help fight desertification, land degradation and drought.

  See more on the topic here.

  Световен ден за борба с опустиняването и сушата

  Световен ден за борба с опустиняването и сушата


  17 June, 2024

  На 30 януари 1995 г. Общото събрание на ООН обявява 17 юни за Световен ден за борба с опустиняването и сушата.

  Международната общност отбелязва този ден, за да напомни на хората, че планетата ни се превръща в пустиня. Има спешна необходимост от спиране на процеса на опустиняване и поставяне на въпроса със сушата в центъра на вниманието.
  Опустиняването или загубата на биологичната продуктивност на почвата е едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Проблемът е глобален и засяга една пета от населението на света в над 100 държави, а последиците са дълготрайни. В ужасната му спирала бедността е една от първопричините, а той един от способстващите я фактори. Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред човечеството в момента. То води до изменения във всички екосистеми и това трябва да ни подскаже, че решението все още е в наши ръце.

  През 2021 г. денят ще е с фокус върху превръщането на деградиралите земи в здрави. Възстановяването на деградирали земи носи икономическа устойчивост, създава работни места, повишава доходите и увеличава продоволствената сигурност, помага на биоразнообразието да се възстанови. То допринася за заключване на атмосферния въглерод, затоплящ Земята, забавяйки климатичните промени, като може също така да намали въздействието на изменението на климата и да подкрепи екологичното възстановяване от пандемията на COVID-19.

  Вижте повече тук.

 • жълти

  жълти


  18 June, 2024 19 June, 2024

  Община Габрово
 • жълти

  жълти


  18 June, 2024 19 June, 2024

  Община Габрово
 • Килифарево, Дебелец, Самоводене, Ресен

  Килифарево, Дебелец, Самоводене, Ресен


  20 June, 2024

  Община Велико Търново
 • В. Търново

  В. Търново


  22 June, 2024

  Община Велико Търново
 • В. Търново, Шереметя, Арбанаси

  В. Търново, Шереметя, Арбанаси


  24 June, 2024

  Община Велико Търново
  зелени

  зелени

  24 June, 2024 25 June, 2024

  Община Перник
 • зелени

  зелени

  24 June, 2024 25 June, 2024

  Община Перник
 • жълти

  жълти


  27 June, 2024 28 June, 2024

  Община Габрово
 • жълти

  жълти


  27 June, 2024 28 June, 2024

  Община Габрово
  села-жълти

  села-жълти


  28 June, 2024

  Община Габрово
 • International Danube Day

  International Danube Day


  29 June, 2024

  On the 29th of June each year, the 14 countries of the Danube Basin jointly celebrate one of Europe's greatest river systems and the people and wildlife that rely on it.

  Europe’s second largest waterway connects Central and Eastern Europe, flowing over 1,700 miles through ten countries—that’s more nations than any other river in the world. The Danube has had a front-row seat to some of Europe’s most significant moments in history and is home to four glittering capitals: Vienna, Budapest, Bratislava and Belgrade—plus numerous fascinating and legendary cities like Regensburg, Linz, Mohács, Vukovar, Ilok and Novi Sad. A wide variety of diverse flora and fauna (over 5,000) live here, including 331 different types of birds, such as the White-tailed Eagle and Pygmy Cormorant. Along with the diverse ecosystem, the Danube is a source of drinking water and life for twenty million people. And of course, the river is a source of income for many residents, who make their living along the waterway.

  The millions that live here take pride in the Danube’s history and everlasting allure. And so, once a year, the countries of the Danube get together to participate in a multi-nation celebration of this magnificent river.

  The 2023 Danube Day theme is again Discover Danube with events most likely happening online!

  Discover more about Danube Day here.

  Международен ден на река Дунав

  Международен ден на река Дунав


  29 June, 2024

   

  Всяка година на 29 юни 14-те държави от Дунавския басейн заедно честват една от най-големите речни системи на Европа, както и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Темата за Международния ден на река Дунав за 2023 г. отново е Окрий Дунав.

  За да почетем този ден, организираме кампания "Да изчистим Дунав заедно" - своеобразен фестивал с най-различни активности! Ще почистим редица локации по бреговете на Дунав, ще организираме детски пленери, ще караме каяци и още много забавни и образователни дейности, като целта ни е да насочим вниманието на хората към замърсяването с отпадъци и към разделното събиране като един от най-добрите начини за справяне с този проблем.

   

  Следете всички актуални събития от кампанията тук.