Ден без автомобили

22 September, 2021,

Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември. Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение. Целите на кампанията са формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред европейските граждани, разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия, популяризиране на алтернативните начини на транспорт в големите градове, вкл. по-широкото използване на обществения транспорт, демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен. Европейски ден без автомобили цели намаляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.

Замърсяването в градската среда е отговорно за съкращаване на продължителността на живота глобално. По данни на СЗО, замърсяването на въздуха е причина за смъртта на около 4,2 млн. души през 2016 г. Във Франция мръсният въздух съкращава живота на гражданите със средно около 1,6 години, в Италия - с 1,9 години, а в Германия - с 2,4 години.

Местните власти се борят с тези данни, като насърчават хората да не карат автомобилите си. Автомобилите с двигатели с вътрешно горене са значителен източник на замърсяване на въздуха. Резултатите от провеждането на ден без автомобили недвусмислено показват ползата от тази кампания: първия път, когато тази инициатива се провежда в Париж, през 2015 г., изгорелите газове от автомобилите в града намаляват с 40 %. През 2018 г. в Лондон, отклоняването на автомобилния трафик от едно трасе, което е използвано за маратон, показва 89 % по-малко замърсяване на въздуха в тази зона.

Въпреки че денят без автомобили повишава осведомеността за замърсяването на въздуха от автомобилите, градовете и гражданите трябва да обърнат внимание и на емисиите от транспортните услуги като цяло и през останалите 364 дни в годината. Някои от начините за намаляване на влиянието на вредните емисии от транспорта върху климата и човешкото здраве са: подобряване на потока на трафика, за да се намалят задръстванията, увеличаване на броя електрически автомобили по пътищата, по-ефикасна работа на системите на обществения транспорт, по-ефикасно използване на местата за паркиране, стимули за придвижване пеша и с велосипеди и други.

Можете да разберете повече тук.