Световeн ден на дивата природа

3 March, 2029, Цял ден

На 20-и декември 2013 г., на своята 68-а сесия, Генералната Асамблея на ООН провъзгласява 3-ти март - денят на подписването на Конвенцията за опазване на дивата флора и фауна през 1973 г., като Световен ден на дивата природа, за да отпразнува значението и повиши осведомеността за важността и състоянието на дивите животни и растения по света.

Световният ден на дивата природа през 2020 г. ще бъде с тема "Поддържане на целият живот на Земята", обозначавайки  всички диви животински и растителни видове като ключови компоненти на световното биоразнообразие. Тази тема съответства на Целите за устойчиво развитие на ООН номер 1, 12, 14 и 15, с техните широкообхватни задачи за справяне с бедността, осигуряване на устойчиво използване на ресурсите и за съхраняване на наземния и подводния живот, с цел спиране на загубата на биоразнообразие.

Вижте повече информация на официалния сайт на събитието тук.