Акции на Еко Партнърс България АД – Съобщение


Уважаеми госпожи и господа, с настоящото съобщение Дружеството дава възможност на всички заинтересовани лица по чл. 14 от ЗУО, пускащи на пазара опаковани стоки, да придобият акции на Дружеството. Обект на бъдеща продажба са брой и вид акции с номинална стойност, както са описани в приложения документ.

Прикачени файлове