Изпълнение на цели

Изпълнение на цели

 • Партньори

  За успешното изпълнение на целите по оползотворяване на нашите членове, работим с водещи български и международни компании, сред които:

   

  Предприятие Вид  на отпадъка от опаковки
  Център за рециклиране ЕООД Пластмаси
  Макс Рисайклинг ООД Пластмаси
  Greentech S.A., Румъния Пластмаси
  Хамбургер Рисайклинг България“ ЕООД Хартия
  Hamburger Hungaria Ltd., Унгария Хартия
  Рубин Трейдинг АД Стъкло
  Еко Кълекшън ЕООД Дърво
  Кроношпан България ЕООД Дърво
  Стомана Индъстри“ АД Метали
 • Изпълнение на цели

  Ежегодно ЕКО ПАРТНЪРС предоставя на министъра на околната среда и водите одиторски доклад за дейността през изминалата година. След неговото разглеждане, министърът издава заповед, с която потвърждава изпълнените цели за рециклиране на отпадъци от опаковки. С издадените досега заповеди се потвърждава редовното преизпълнение на целите от страна на ЕКО ПАРТНЪРС. От пуснатите на пазара опаковки от фирми – наши членове, за предходните години от нас са рециклирани както следва:

  Вид опаковки Норми за рециклиране, съгласно НООО Изпълнени от ЕКО ПАРТНЪРС през 2017 г. Изпълнени от ЕКО ПАРТНЪРС през 2018 г. Изпълнени от ЕКО ПАРТНЪРС през 2019 г. Изпълнени от ЕКО ПАРТНЪРС през 2020 г.
  Пластмаса 22,5 % 47,44 % 28,33 % 28,77 % 27,92 %
  Хартия и картон 60 % 116,36 % 157,23 % 125,95 % 178,23 %
  Стъкло 60 % 130,18 % 76,41 % 63,40 % 64,08 %
  Метали 50 % 74,09 % 61,66 % 65,30 % 72,07 %
  Дърво 15 % 17,18 % 17,39 % 20,13 % 23,28 %