Как да събираме разделно

Как да събираме разделно

За да бъде процесът по оползотворяване на отпадъците оптимизиран, е важно опаковките да се изхвърлят правилно в жълтите и зелените контейнери за разделно събиране. Това би следвало да се случва така:

В жълтия контейнер се изхвърлят опаковки от хартия, пластмаса и метали

Хартия: Кашони (велпапе), картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.), овoцелови табла (кори за яйца), опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване. Преди да изхвърлите хартиените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално с цел намаляване на обема им.

Пластмаса: Фолио, кутии от козметични и хранителни продукти, кофички от кисело мляко, пластмасови бутилки от напитки, бутилки и туби от миещи и почистващи препарати, флакони и туби от шампоани, балсами и други козметични продукти, найлонови пликове и торбички, тарелки от хранителни продукти, пластмасови капачки. Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте ги с цел намаляване на обема.

Метали: Кенове от напитки, консервни кутии, метално фолио, метални капачки от буркани и шишета. Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте кеновете с цел намаляване на обема.

Не изхвърляйте

  • Силно замърсени опаковки и хартия; санитарно-хигиенни материали; тапети; туби от авто-масла, опаковки, съдържали опасни химически вещества с маркировка за опасен отпадък, платки от електронни устройства, саксии за цветя, играчки и електрически уреди.

В зеления контейнер се изхърлят опаковки от стъкло

Стъкло: Буркани от консервирани и детски храни, бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, шишета и флакони от козметични продукти.

Преди да изхвърлите стъклените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете. Изхвърлете ги без капачките.

Не изхвърляйте

  • Прозоречно стъкло, силно замърсени опаковки, опаковки, съдържали опасни химически вещества, електрически крушки, луминeсцентни лампи, домакински съдове и огледала.
  • За най-голямо удобство разделното събиране трябва да започне още в момента на разопаковане на дадена стока.
  • Можете да обособите в дома и работното си място специални кошчета за отпадъка, който може да се оползотворява.
  • Информирайте се и за другите начини за пестене на енергия и ресурси, за да помогнете още повече в опазването на околната среда.
  • Можете да получите информация и от организацията, която отговаря за разделното събиране на отпадъци във вашата община.
  • Споделете наученото с вашето семейство и познати!