Нашият екип

Нашият екип

Петър Илиев

Изпълнителен директор

p.iliev@ecopartners.bg

Антония Спасова

Прокурист

a.spasova@ecopartners.bg

Даниел Николов

Търговски директор

d.nikolov@ecopartners.bg

Илина Георгиева

Технически директор

i.georgieva@ecopartners.bg

Даринка Мирова

Финансов директор

Ева Панайотова

Регионален мениджър – гр. Варна

e.panayotova@ecopartners.bg

Анна Минева

Експерт общински проекти

a.mineva@ecopartners.bg

Кристина Илиева

Маркетинг мениджър

k.ilieva@ecopartners.bg

Даниел Захариев

Организатор дейности

d.zahariev@ecopartners.bg

Теодора Даскалова

Експерт обслужване на клиенти

t.daskalova@ecopartners.bg