Услуги

Услуги

Поемане на задълженията на фирмите
за рециклиране на отпадъците от опаковки и намаляване на разходите

ЕКО ПАРТНЪРС предлага ефективно и икономически изгодно решение за изпълнение на задълженията на своите членове по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

ЕКО ПАРТНЪРС гарантира изпълнението на целите на своите членове за рециклиране на отпадъците от опаковки, при максимална коректност и оптимални ценови условия. Виж нашата тарифа

ЕКО ПАРТНЪРС работи с утвърдени рециклиращи предприятия, с които има трайно изградени партньорски взаимоотношения. Виж нашите рециклиращи предприятия

Всички предприятия, с които ЕКО ПАРТНЪРС си партнира, притежават необходимите разрешения за осъществяване на съответните дейности с отпадъци.

Обслужване на отпадъци от опаковки
в производствените и логистични бази на нашите членове

За улеснение на клиентите си и осигуряване на по-голяма сигурност, ЕКО ПАРТНЪРС, чрез своите подизпълнители, предоставя на своите клиенти комплексни услуги в областта на отпадъците, като осигурява създаването и обслужването на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от производствените и логистични бази на нашите членове. Този подход води до осезаемо намаление на разходите по обслужване и заплащане на таксите по оползотворяване.

Онлайн система за отчитане на опаковките

За да се намали до минимум употребата на хартия, както и за да се улесни и оптимизира процесът по обмен на данни между нашите членове и организацията, ЕКО ПАРТНЪРС създаде специално разработена онлайн система за отчитане, която гарантира поверителността на данните и притежава необходимите сертификати за сигурност.

Вход в онлайн отчитане

Основните функции на системата включват:

  • Подаване на годишна прогноза;
  • Подаване на справка (месечна, тримесечна или шестмесечна) за пуснатите на пазара опаковки;
  • Автоматично генериране на годишен отчет;
  • Получаване и отпечатване на счетоводни документи;
  • Възможност за справки по изминали периоди и експорт (отчетени количества опаковки и платени суми);
  • Получаване на информация в реално време за размера на текущото задължение;
  • Достъп до всички документи, свързани с членството – договор, анекси, допълнителни споразумения, удостоверения и др.

Експертите на организацията осигуряват въвеждащо обучение, тестов модул, администраторски контрол и достъп на служители, определени от Ваш представител.