Документи

Документи

  • Договори и приложения

    Със сключването на договор с ЕКО ПАРТНЪРС, Вашата фирма става наш член, като ние се ангажираме:

    • да изпълняваме от Ваше име законовите задължения за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани в резултат на употребата на продукти, внесени и/или пуснати от Вас на пазара в Република България;
    • да постигнем установените в законодателството цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани в резултат на употребата на продукти, внесени и/или пуснати от Вас на пазара в Република България;
    • да осигурим предоставянето на компетентните органи на изискуемата по закон информация, удостоверяваща изпълнението на Вашите задължения за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

    Вашите задължения към ЕКО ПАРТНЪРС се свеждат до предоставяне на необходимите отчети и информация и заплащане на дължимите вноски по договора.

    Договорните ни клаузи са гъвкави и изцяло в интерес на нашите членове, като се придържат стриктно към принципите на:

    • Коректност и партньорство.
    • Законови и договорни гаранции за изпълнение на нашите ангажименти към Вас.
    • Свобода при желание за прекратяване на договора от Ваша страна.
    • Гъвкавост при необходимост от промяна на количествата, които декларирате в съответния период.
    • Коректно отношение към Вас дори и след прекратяване на договора.

     

    Ако имате въпроси във връзка с договора или приложенията към него, не се колебайте да се свържете с екипа ни.

  • Нормативна рамка

  • Зелена точка

    Във връзка със зачестилите въпроси към нас относно ползването на марката „Зелена точка“ върху опаковките, представяме на Вашето внимание детайлното становище на юридическия екип на ЕКО ПАРТНЪРС. Документът представя правните аргументи, които обосновават следните изводи:

    • Марката „Зелена точка“ не обозначава принадлежност към определена организация по оползотворяване.
    • Марката „Зелена точка“ не представлява типична търговска марка, по смисъла на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и на европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост.
    • Производителите/вносителите на стоки, чиито опаковки са обозначени със „Зелена точка“ не осъществяват нарушение, по смисъла на ЗМГО, тъй като наличието на знака не обозначава предлагането или предоставянето на услуги с този знак.
    • Ползването на марката „Зелена точка“ не води до неправомерни приходи за ползвателите ѝ и не би могла да доведе до ангажиране на гражданската отговорност по смисъла на ЗМГО.

    ЕКО ПАРТНЪРС предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти напълно безплатни правни консултации и съвети, във връзка с ползването на марката „Зелена точка“. Осъзнаваме, че това е сериозен проблем, особено що се отнася до внесените стоки, чиито опаковки са маркирани със знака от техния производител. Заплащането на допълнителни такси в този случай, когато вносителят няма възможност да избере вида на опаковката, води до неоправдани разходи, което в крайна сметка завишава и цената на съответната стока. Работим в партньорство с една от водещите адвокатски кантори, занимаващи се с правото на интелектуална собственост, поради което можем да отговорим на всички ваши въпроси.

    Зелена точка

  • Заповеди

  • Становища