Златарица

Златарица

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Златарица включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 27 200 литра, разпределени на 8 адреса в гр. Златарица. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери, който трябва да обслужва 350 жители.

 

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Златарица

февруари 2024

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
29 януари, 2024
30 януари, 2024
31 януари, 2024
1 февруари, 2024
2 февруари, 2024
3 февруари, 2024
4 февруари, 2024
5 февруари, 2024
6 февруари, 2024
7 февруари, 2024
8 февруари, 2024
9 февруари, 2024
10 февруари, 2024
11 февруари, 2024
12 февруари, 2024
13 февруари, 2024
14 февруари, 2024
15 февруари, 2024
16 февруари, 2024
17 февруари, 2024
18 февруари, 2024
19 февруари, 2024
20 февруари, 2024
21 февруари, 2024
22 февруари, 2024
23 февруари, 2024
24 февруари, 2024
25 февруари, 2024
26 февруари, 2024(1 event)
27 февруари, 2024
28 февруари, 2024
29 февруари, 2024
1 март, 2024
2 март, 2024
3 март, 2024

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Златарица

Местоположение на контейнерите

1 ул. Р. Радославов 21
2 ул. Д. Палев 6
3 ул. Г. Димитров 1 Б
4 ул. Ст. Попстоянов 94
5 Iул. Ст. Попстоянов 125
6 ул. Г. Кънев 8
7 ул. В. Златарски 61
8 ул. Завоя 31