Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 • Кой финансира дейностите по разделно събиране в общините?

  Общините не заплащат на организациите по оползотворяване за дейностите по разделно събиране в населените места. Организирането на системите за разделно събиране, в т.ч. производството, разполагането и поддържането на съдовете, тяхното обслужване и последващото сепариране и рециклиране на отпадъците, са задължение на Еко Партнърс, като всички дейности се финансират изцяло със средства на организациите. Еко Партнърс няма право да разпределя печалба и всички генерирани средства се инвестират в поддържане и модернизиране на системите, както и в информационни кампании и дейности за повишаване на информираността на гражданите.

 • Защо да събирам разделно, когато при изпразването на кофите всичко отива на едно място?

  Това твърдение е абсолютно невярно и е един от най-сериозно разпространените митове във връзка с разделното събиране. Днес вероятно бихме го нарекли „фалшива новина“. Нито веднъж досега това твърдение не е било подкрепено с каквито и да било реални факти. Ето защо това няма как да е истина:

  1. Фирмите, които събират битовия отпадък (смесените отпадъци от познатите ни сиви кофи) и тези, които събират отпадъка от цветните контейнери, са различни.
  2. Камионите, които изпразват сивите контейнери и тези, които изпразват цветните контейнери, са различни. Цветните контейнери изискват камиони, оборудвани с кран, докато камионите, обслужващи смесения отпадък, използват съвсем различна технология.
  1. Смесването на отпадъка от жълтите и зелените контейнери за разделно събиране е също невъзможно по няколко причини:
   • Обслужването на жълтите и зелените контейнери се извършва в различни дни.
   • Отпадъкът и от двата контейнера подлежи на допълнително сепариране. Смесването би усложнило процеса неимоверно, от което никой няма интерес. В общия случай фирмата, която събира отпадъците от контейнерите, е ангажирана и с тяхното последващо третиране (сепариране).
  4-small
  1. Фирмите, ангажирани в процеса на събирането на разделно събрания отпадък, имат интерес от неговото опазване и прецизна обработка, тъй като преработвателните предприятия, на които го предават, имат строги изисквания за качеството му.

  Тъй като ние сме уверени, че тези твърдения са безпочвени, молим да изпращате вашите сигнали в тази връзка, задължително придружени със снимков или видео материал. Досега такива не сме получавали.

 • Какъв е смисълът от разделното събиране, когато в един контейнер се поставят хартия, пластмаса и метал?

  Отпадъците от цветните контейнери, въпреки разделното им събиране, задължително преминават през допълнително сепариране (разделяне), като годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал. Вижте Описание на системата за разделно събиране.

  Двуконтейнерният модел е по-удобен за гражданите и не натоварва инфраструктурата, която за съжаление не е пригодена за разполагане на много на брой контейнери. От друга страна, възпитанието в прецизно разделно събиране отнема много време и смятаме, че на този етап повече контейнери не са ефективни.

 • Защо отворите на контейнерите са толкова малки? Това е неудобно и се налага да изхвърлям отпадъците един по един.

  Причините отворите на цветните контейнери да са именно такива, каквито са, са няколко:

  1. Изхвърлянето на събраните отпадъци поотделно улеснява последващото им сепариране и разделяне по видове материал. Като се има предвид, че преди изхвърлянето, опаковката е препоръчително да е измита предварително, то това не би следвало да е проблем.
  2. Малките отвори препятстват възможността в цветния контейнер да бъде изхвърлен битов (смесен) отпадък. Попадането на битов отпадък в цветния контейнер може да увреди (например да намокри, омазни и пр.) разделно събрания такъв, което пък от своя страна, прави последния абсолютно негоден за рециклиране.
  3. Малките отвори препятстват намокрянето на отпадъка при дъжд и сняг, както и разпиляването му при вятър.

  Действително, този начин на изхвърляне на „боклука“ е доста различен от стандартния, с който сме свикнали. Вероятно това създава известни неудобства, но отговорното отношение към природата заслужава да се опитаме да си изградим полезни навици и тогава ще установим, че всъщност няма нищо сложно.

 • Къде да изхвърля обемистите си кашони?

  Тук идва следващата „трудност“ , провокирана от малките отвори на контейнерите. И за това отново си има проста и лесно обяснима причина:

  • Кашоните следва да бъдат сгънати, преди да бъдат поставени в контейнера, с цел да не заемат място и да се осигури възможността за последващото им рециклиране.

  Сгъването не е толкова голямо усилие, особено когато искаме да покажем отговорно отношение към природата и към вида на публичните пространства, които ни заобикалят. Ако случайно все пак не успеете да поставите кашона в контейнера, оставете го облегнат отстрани, но във всички случаи, след като е сгънат. В противен случай се стига до гледки като тази:

 • Защо нямам контейнер за разделно събиране пред входа?

  Броят на контейнерите за разделно събиране се определя от закона. Нерентабилно е и на практика е невъзможно да бъде поставен цветен контейнер до всеки един съд за битов отпадък и такава практика няма и в другите европейски държави, където навиците за разделно събиране са доста по-развити. Съветът ни е да намерите най-близкия до Вас контейнер и да започнете да го използвате. В секция Нашите общини, изберете общината, която Ви интересува и от списъка вижте къде са разположени контейнерите за разделно събиране.

 • Какво трябва да направя, за да бъде поставен контейнер на мястото, където живея?

  Местоположението на контейнерите за разделно събиране се определя от кмета на съответната община.

 • Какви да бъдат първите ми стъпки, ако сега вземам решение за разделно събиране на отпадъците у дома?

  Поздравления за чудесното решение!

  Нашите препоръки към Вас са:

  1. Препоръчваме Ви да се запознаете с основните и специфични материали, от които са изготвени опаковките.
  2. Обърнете внимание, че почти всяка стока има опаковка, някои стоки дори имат няколко опаковки, като те може да са направени от различни материали.
   • Пример 1: Една кутия бисквити най-често е направена от хартия (картон), но бисквитите вътре често са наредени в пластмасова тарелка, допълнително опаковани в пластмасово пликче.
   • Пример 2: Един буркан или бутилка с храна или течност може да са стъклени, но капачките най-често са метални.

  На всяка опаковка (или само на най-външната) със символи са маркирани – а) материалът, от който е изработена опаковката, и б) дали опаковката подлежи на разделно събиране. Обърнете внимание дали на опаковката няма други символи – като например символ за опасен отпадък, което забранява разделното изхвърляне в цветните контейнери, а изисква разделно събиране и обезвреждане като опасен отпадък.

  Съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, има два задължителни знака, с които трябва да бъдат маркирани всички опаковки. Първият знак съдържа информация за вида на материала, от който е създадена опаковката /Приложение 3/, а вторият показва, че опаковката следва да се изхвърли разделно в цветните контейнери.

  Вижте повече за опасните отпадъци тук.

  1. Запознайте се със системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки във Вашето населено място. Тя може да е изградена от два цвята контейнери – жълт и зелен, или от три цвята – жълт, зелен и син. От това какъв тип е системата за разделно събиране зависи как трябва да събирате вкъщи отпадъците от опаковки.
  2. Бъдете подготвени – предварително огледайте района, в който живеете, и разберете къде са контейнерите за разделно събиране, които са Ви най-удобни.
  3. Обособете вкъщи кошчета/торбички за разделно събиране на отпадъците от опаковки – две или три на брой, в зависимост от изградената система за разделно събиране
   • Ако във Вашето населено място системата е с два цвята контейнера, то би било добре вкъщи да обособите две кошчета/торбички за разделно събиране на отпадъци от опаковки. В жълтия контейнер се събират отпадъците от опаковки от пластмаса, хартия и метали, а в зеления контейнер – отпадъците от опаковки от стъкло, следователно така ще е най-удобно да събирате опаковките и вкъщи – в две кошчета/торбички. Правилата за разделно събиране при двуцветен модел вижте тук.
   • Ако системата е с три цвята контейнера, то обособете три кошчета/торбички. Най-добре е системата вкъщи да е умален модел на общинската система за разделно събиране. При този модел в жълтия контейнер се събират отпадъци от опаковки от пластмаса и метали, в зеления контейнер – отпадъци от опаковки от стъкло, а в синия контейнер – отпадъци от опаковки от хартия. Ще е най-удобно вкъщи да събирате опаковките в три кошчета/торбички.
   • Маркирайте кошчетата/торбичките със съответните цветове и/или надпишете видовете материали, които трябва да се изхвърлят в съответното кошче.
  4. Най-лесно би Ви било да обособите този кът за разделно събиране вкъщи възможно най-близо до мястото, където най-често разопаковате стоките, например в кухнята.
  5. Преди да изхвърлите дадена опаковка в съответното кошче/торбичка, се уверете, че тя не е замърсена. Ако е замърсена или има остатъчна храна или друго в опаковката, я почистете.
  6. След почистване на опаковката, я сгънете, така че да заема минимално място в кошчето, а в последствие и в контейнера.
  7. Когато отивате да изхвърлите разделно събраните опаковки в големите цветни контейнери, имайте предвид, че това ще изисква малко повече време, отколкото изхвърлянето на смесения битов отпадък, тъй като понякога се налага да изхвърляте в контейнерите опаковките една по една. И все пак не отнема особено много време.

   

  Ще се изненадате каква голяма част от отпадъка ни всъщност са опаковки, които могат да бъдат рециклирани и да не замърсяват околната среда! Успех!

  Поздравяваме Ви и Ви благодарим за отговорното отношение и усилията!